Landet runt | SPF Norrbotten

Månadsmöte Spf Mjölkudden 30/1 2017

SPF Norrbotten
Publicerad 2017-02-23

Ett fullsatt måndsmöte hos SPF Mjölkudden

Ett dryga 80-talet medlemmar mötte upp vid vårens första SPF-möte som besöktes av överstelöjtnant Malin Ekenberg från F21. Hon berättade inledningsvis om F21:s uppdrag och roll som flygflottilj. Därefter gjorde hon en exposé över det säkerhetspolitiska läget och beskrev översiktligt de aktuella krisområdena.

Som andra punkt på programmet var Karin Widman, föreningens läkemedelsansvarige, som berättade bl.a. om utskrivning av läkemedel och faran med kombinationen av naturläkemedel och utprovade receptbelagda mediciner.  Hon betonade att det är viktigt att en gång per år ha en genomgång av läkemedel med sin utskrivande läkare. Frågor om medicinerna kan också ställas till apotekspersonalen.

I den tredje programpunkten informerade Ulla Berg, teaterombud, att teatern byter biljettsystem och nytt bokningsförfarande. Vid osäkerhet kontaktar man Ulla.

Avslutningsvis visade föreningens dataansvarige Jan-Erik Hedberg den nya hemsidan och om hur vi ska hitta uppgifter om föreningens aktiviteter.

Ordförande informerade om aktuella resor och tackade föredragshållarna, medlemmarna gav en varm applåd som tack för intressanta föredrag. Mötet avslutades med gott kaffe och kakor.

SPF Norrbotten
Publicerad 2017-02-23
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas