Nu är vi 2400 – och några till!
Landet runt | SPF Dalarna

Nu är vi 2400 – och några till!

SPF Dalarna
Publicerad 2018-12-03

Minskande antal medlemmar är ett bekymmer för samtliga pensionärsförbund – trots att antalet pensionärer för vart år blir fler och fler. Detta gäller såväl de stora förbunden, PRO och SPF Seniorerna, som de mindre.

Men det verkar inte gälla för vår förening, SPF Seniorerna Falun. Sedan starten 1979 har medlemsantalet ökat varje år, med ett enda undantag 1996 då antalet minskade med två personer. Nu är vi alltså över 2400 medlemmar. (Klicka här för att se statistik över medlemsutvecklingen).Det innebär att vi är en av Sveriges allra största SPF Seniorerna-föreningar. På gott och ont. För att vara så många medlemmar har naturligtvis såväl fördelar som nackdelar. Men den allmänna uppfattningen verkar vara att fördelarna är många fler än nackdelarna. Bland annat ger det underlag för många olika aktiviteter även om den procentuella andelen av medlemmarna som deltar i varje enskild aktivitet är liten.Nettoutvecklingen består ju av nytillkomna medlemmar minus sådana som har lämnat föreningen efter något eller några år – och tyvärr även de som har avlidit. Så här såg siffrorna ut 2017:

  • Nytillkomna medlemmar +222
  • Avlidna -54
  • Övriga utträdda -67

Ökningen innebär inte att vi kan slå oss till ro och tycka att allt är bra. Anledningen till den positiva utvecklingen är väl att styrelsen och kommittéerna hela tiden har varit på alerten för att utveckla föreningens verksamhet. Där är de olika kommittéerna viktiga, det är kommittéerna som såväl initierar som genomför våra aktiviteter. Styrelsens uppgift är i första hand att hålla ihop verksamheten och driva på utvecklingen.

I höstas avgav Arbetsgruppen för rekrytering och medlemsvård sin rapport. Två punkter där var att ta hand om nya medlemmar så att de känner sig välkomna i föreningen och därmed fortsätter att vara medlemmar och att anpassa föreningens aktiviteter till att även passa de yngre medlemmarna.

När föreningen har medlemmar i huvudsak i åldersspannet 65-100 år är det befogat att konstatera att medlemmarna kan ha olika intressen som de vill att föreningen ska tillgodose. Och det gäller inte bara åldersbaserade intressen, de som har fyllt 90 kan mycket väl vara ungdomliga i sinnet precis som 65-åringarna, men med 2400 medlemmar är det naturligt att medlemmarna har olika intressen. Alla 30-åringar är inte intresserade av samma saker och vi ska inte tro att bara för att vi blivit pensionärer så har vi identiska intressen. Det gäller alltså att föreningen har ett vitt spann av aktiviteter att erbjuda.

Styrelsen avser att tillsätta en arbetsgrupp för att utveckla vårt aktivitetsutbud för yngre medlemmar, det ska bli intressant och spännade att se vad de kommer att presentera för förslag.

Bo Bävertoft

SPF Dalarna
Publicerad 2018-12-03

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas