Nytt grepp att rekrytera medlemmar
Landet runt | SPF Skåne

Nytt grepp att rekrytera medlemmar

SPF Skåne
Publicerad 2017-10-12

Under hösten provade SPF i Malmö ett för oss nytt sätt att få fart på rekryteringen av nya medlemmar. Genom Samorganisationen i Malmö bestående av 16 olika föreningar arrangerade vi ett Öppet hus i vår gemensamma lokal. 10 föreningar deltog. Vi skickade 1 250 vykort till nyblivna 65-åringar i Malmö med inbjudan till Öppet Hus.  Över 70 personer kom. Dessutom deltog fyra företag som presenterade sina produkter. Dessa företag delfinansierade arrangemanget.
Vårt program bestod av en information om fördelarna att vara medlem i SPF, vad vi arbetar för, våra försäkringar och om vår tidning. Därefter hade vi mingel med vin och tillugg och våra föreningar hade då tillfälle att informera om respektive föreningars utbud. Sedan kåserade en föredragshållare om gamla Malmö. Därefter fortsatte minglet. Efter två timmar var det hela klart. Dagen blev lyckad och vi kunde konstatera att vi fått ett antal som är intresserade av medlemskap. En utvärdering görs senare.

Vi planerar att  upprepa aktiviteten nästa år i september. Vi bjuder då in de som under året fyller 69 år. Att vi höjer åldern beror på att vi konstaterat att många inte känner sig som pensionärer vid 65 års ålder.

Gunnar Edebrand

   

SPF Skåne
Publicerad 2017-10-12
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor inom medicin, pensioner & skatter, må bra samt sex & relationer.