Över 100 sångare på Daladistriktets körstämma
Landet runt | SPF Dalarna

Över 100 sångare på Daladistriktets körstämma

SPF Dalarna
Publicerad 2018-10-25

SPF Seniorerna-föreningarna i Dalarna har många aktiviteter på sina program, bland annat körsång. Flera körer finns med engagerade damer och herrar och ambitiösa körledare. Vartannat år samlas körerna för en hel dags samträning och konsert.

Nu var det dags för den nionde gemensamma konserten i Kristinehallen Falun. Förmiddagen hade ägnats åt samträningen.

Ordföranden i SPF Seniorerna Daladistriktet Lennart Nilsson hälsade sångare och publik välkomna till den avslutande konserten.

Falu SPF-kör hade stått för arrangemanget. Mats Bergman presenterade nu programmet. Han inledde med att erinra om sångarnas motto: ”Skönare lyss till den röst som brast än att aldrig höra en stämma”.

Först bland de deltagande körerna med egna program framträdde Stämbandet från Rättvik, därefter den särskilt inbjudna kören Syrenen från Sandviken. Från ”skävibygden” framträdde kören Orion. Borlängekören Carpe Diem presenterade sig.

Till slut grupperade sig Falu SPF-kör på scenen med Margareta Åberg som dirigent och sjöng körens egna sånger. Därefter anslöt sig de övriga körerna till en mäktigt stor gemensam kör som fyllde hela scenen. Med Margareta som dirigent sjöng man flera gemensamma sånger som uttryckte seniorers glädje, förhoppningar och eftertanke. ”Länge leve livet”, ”Dance with me”, tre höstvisor. Erna Tauros kända höstvisa kunde vi sjunga tillsammans med kören. ”Esmeraldas sång” som avslutning erinrade oss om ”alla mänskor som lever i flykt”.

Alla de deltagande dirigenterna och kören tackades av Lennart Nilsson för konserten och för inspirerande arbete och fin musik i föreningarna.

Välkomna åter till körstämma om två år!

Klicka här för fler bilder.

Gustaf Lagerby
Bilder: Bo Bävertoft och Gustaf Lagerby

SPF Dalarna
Publicerad 2018-10-25

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas