Pensioner och vardagsekonomi
Landet runt | SPF Skaraborg
Anna Eriksson klargjorde att pensionerna inte följer med i inkomstutvecklingen, vilket är ett brott mot överenskommelsen om pensioner. Ingela Modin berättade om det statliga bostadstillägget som alla med låga pensioner har rätt att söka.

Pensioner och vardagsekonomi

SPF Skaraborg
Publicerad 2016-05-02

Dagens pensioner är lägre än vad som en gång utlovades.

  • Det fungerar bra för staten, men inte för pensionärerna, sade SPF Seniorernas kommunikatör Anna Eriksson.

Kommentaren fälldes häromdagen vid ett heldagsseminarium för 50-talet pensionärer om pensioner och vardagsekonomi, arrangerat av SPF Seniorernas Skaraborgsdistrikt.

Anna Eriksson redogjorde för hur illa inkomstpensionen följer samhällets inkomstutveckling, vilket innebär att systemet inte levererar vad som utlovats. Och att ha ett helt arbetsliv bakom sig gör inte stor skillnad gentemot dem som aldrig har lönearbetat.

  • Skillnaden är cirka 700 kronor, sade hon.

Sverige, trots hög sysselsättningsgrad, är på väg mot botten i EU:s pensionsliga och antalet pensionärer med låga pensioner ökar. En anledning till detta är att levnadsåldern ökar mer än beräknat.

  • Systemet behöver göras om, konstaterade Anna Eriksson.

Staxäng inledde

Seminariet inleddes av Lars-Arne Staxäng (M), ledamot i Riksdagens Pensionsgrupp, som redogjorde för hur både ATP-systemet och nuvarande pensionssystem som fungerar. Pensionsgruppen består av åtta ledamöter. Varje parti har en ledamot, förutom S, som har två ledamöter i gruppen. Alla beslut som fattas måste vara i enighet, varje ledamot har vetorätt, förutom MP, som inte har någon talan i gruppen.

Inte heller Staxäng är nöjd med nuvarande system. Bland annat är inflödet av pengar 20 miljarder för litet per år.

  • Det är viktigt att våra ungdomar och våra nya svenskar jobbar, sade han.

Det är nuvarande generation som betalar in till dagens pensioner. Han tipsade om att de som orkar, kan, vill och får jobba ett eller flera år efter 65-årsdagen höjer sin egen pension.

Han nämnde också de orättvisa pensionerna ur ett jämställdhetsperspektiv, även om skillnaden har minskat från 40% till 27%. Så länge arbetslivet inte är jämställt, kvarstår skillnaden, enligt Staxäng.

  • Men vi arbetar inom gruppen för att försöka rätta till problemet, sade han.

Kjell Öhman, Skövde, föreläste om juridik och familjerätt och koordinatorn i Lidköpings kommun, Paula Evertsson, berättade om trygghetsboende för äldre.

Från Pensionsmyndigheten medverkade Ingela Modin, som redogjorde för det statliga inkomstprövade bostadstillägg som alla från 65 år har rätt att söka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPF Skaraborg
Publicerad 2016-05-02
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas