Promenad längs Vattnets väg
Landet runt | SPF Dalarna

Promenad längs Vattnets väg

SPF Dalarna
Publicerad 2018-05-17

”Vattnets väg till gruvan” är namnet på totalt tre mil vandringsleder nordväst om Falu gruva. De är fördelade på flera olika slingor längs Sveriges äldsta bevarade vattenleder för gruvändamål. Längs slingorna finns många gamla boplatser, dammar, hyttlämningar och bergsmansgårdar. Det är en viktig del av Världsarvet.

På Kristi himmelfärdsdag promenerade SPF Seniorerna Faluns skogsvandrare längs en av slingorna, runt Karsbotjärn mellan Puttbo och Säljebo. Vi var bortåt tjugo deltagare, däribland både ”veteraner”, som varit med sedan skogsvandringarna startade för sexton år sedan, och nytillkomna vandrare.

Vi rastade i solskenet vid det lilla dammhuset, där det också finns en nyuppförd rastkoja.

På flera ställen såg vi spår av vildsvinens härjningar. De hade bökat omkring väldeliga i jorden, bland annat vid Säljebo.

Från 1650-talet började Karsbotjärns vatten ledas till Lilla Vällan för att användas som driftvatten i gruvan. Troligen byggdes redan då en dammvall. På 1690-talet byggdes nytt dammhus och vid mitten av 1700-talet höjdes dammvallen. Vid Karsbotjärns norra ände ligger resterna av en gård med namnet Karsbo täkt som omnämns i handlingar redan år 1576.

Klicka här för fler bilder.

Margareta Nissby

SPF Dalarna
Publicerad 2018-05-17
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas