Landet runt | SPF Dalarna

Rapport från KPR i Falu kommun

SPF Dalarna
Publicerad 2019-10-14

Den 10 oktober hade Kommunala Pensionärsrådet möte i Kulturhuset med ca 25 representanter för fyra pensionärsorganisationer. Av våra tio representanter deltog nio.

Jonas Hampus som är sektionschef i omvårdnadsförvaltningen rapporterade att diskussionerna fortgår om hur verksamheten i ett kommande Seniorernas Hus ska bedrivas. En grupp representanter för pensionärsorganisationerna och Jonas Hampus arbetar med detta. De kommer att göra ett studiebesök i Gnesta den 16 oktober för att få ta del av deras framgångsrika koncept.

En ny lag om biståndsbedömt trygghetsboende redogjorde Jonas Hampus för. I Falun finns fyra trygghetsboenden som man själv får söka till hos Kopparstaden när man fyllt 70 år och som inte kräver biståndsbedömning. Men kön är lång. Jonas Hampus anser att trygghetsboende enligt den nya lagen skulle bli dyrt för kommunen och att det inte är aktuellt att tillämpa den. Urban Björn och Kerstin Rockner erinrar om SPF Seniorernas enkät som visade att många medlemmar gärna vill att flytta till trygghetsboende och att privata byggare är intresserade. Ett exempel är Björkhagen i Svärdsjö. Problemen med att många äldre känner sig ensamma kan till en del lösas genom att de flyttar till trygghetsboende.

Gunilla Barkar berättar om projektet ”Aldrig ensam” där SPF Seniorerna på olika sätt kommer att aktivera de som inte själva förmår att ta kontakt. Biståndshandläggarna har vetskap om var behoven finns.Den 22 november kl. 9.00 – 13.00 kommer omvårdnadsförvaltningen att anordna en mässa i Kulturhuset. Dagen börjar med information om vad förvaltningen kan erbjuda kommunens äldre, t. ex. förebyggande hembesök för dem som är över 75 år.

Omvårdnadsförvaltningen kommer att få ett underskott på 20 miljoner kronor. Bland de besparingsåtgärder som diskuteras är att minska på tiden för hemtjänst och att lägga ut fler verksamheter på entreprenad. Upphandlingen av Norshöjden är klar. A&O ( Ansvar och Omsorg) har fått förnyat förtroende att driva verksamheten.

Om anhörigavlösare informerade Helene Sundgren, enhetschef på omvårdnadsförvaltningen. Hon betonade att anhörigvårdarna gör en ovärderlig insats men att den i de flesta fall är mycket krävande och tung. De behöver avlösning och kan söka den hjälpen tio timmar per månad utan kostnad. Det är nu 63 personer som beviljats avlösning. Två personer är anställda för att utföra den tjänsten. En av dem, Anette, var med och berättade om sitt arbete. Det som uppskattas mest är att det är samma person som kommer varje gång.

Elisabet Ottervald och Anette Kruse är två brukarrevisorer som på uppdrag av KPR utfört brukarrevision på de sex träffpunkterna i kommunen. Det är Hosjögården, Britsarvet, Smedjan, Vandraren, Svärdsjö och Sandtäktsgården i Bjursås. En fritidsledare är anställd på varje träffpunkt dit pensionärer kan komma för att delta i olika aktiviteter. Alla uppger att det är gemenskapen på träffpunkten som är det viktigaste skälet till att man går dit. Alla känner sig sedda. De besökande sätter höga betyg på såväl verksamheten som fritidsledarna.

Under punkten information från pensionärsorganisationerna berättar vår ordförande Anders Sätterberg att SPF Seniorerna Falun flyttat expeditionslokalerna till Gamla Stadshotellet. Den stora Wallmanssalen som vi kommer att kunna boka för medlemsmöten, körövningar m.m. är tillgänglig tidigast i april.

Kommunens ekonomichef, Sari Nilsson, informerar om kommunens budget och besparingsåtgärder. Hennes föredömliga föredrag kommer att bifogas protokollet. Alla KPR-protokoll nås via länk på föreningens hemsida.

Margareta Dunkars

SPF Dalarna
Publicerad 2019-10-14

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas