Roten och riksspelmannen
Landet runt | SPF Västernorrland

Roten och riksspelmannen

SPF Västernorrland
Publicerad 2016-03-14

SPF Seniorerna Roten i Sundsvall hade ordinarie månadsmöte 10 mars. Solen flödade och våren kändes väldigt närvarande. Mötet öppnades med att man i allsång sjöng klubbvisan och ordföranden Gerhard välkomnade medlemmar och gäster. Tre medlemmar dekorerades med SPF-nålen av klubbens vice ordförande Sten Moberg. Programmet för kommande träffar under året, samt andra aktiviteter fram t. o. m. augusti, delades ut och listor för att teckna sig till resan mot hemligt mål 14 juni fanns på borden under fikastunden. Den går även på träffarna i april och maj.

Så en promenad till aulan där riksspelmannen Mats Ottesen välkomnades. Han berättade om hur man blir riksspelman och vad som förväntas av en sådan när det gäller just folkmusiken och underhöll med en varierad sammansättning av folkmusik på sin fiol. Senare bytte han till gitarr och spelade och sjöng bland annat Evert Taube och Dan Andersson. Allt varvades med korta berättelser om musiken.

Medlemmen Wathier Svelander sitter i Kommunala Pensionärsrådet på uppdrag av SPF Samrådsgrupp i Sundsvall och han informerade om ett antal aktuella frågor som behandlas i KPR. Han fick också ta emot klubbens gåva och tack för sina insatser i klubbens arrangemang av symposiet ”Försök inte lura mig” 16 februari där klubbmedlemmar i den s. k. 5-gruppen inbjudits att delta (se tidigare reportage i Senioren).

Nu överlämnades mikrofonen till lotterichefen och vice ordföranden Sten och med biträde av Sonja Almroth genomfördes dragning i aftonens stora lotteri varefter mötet avslutades.

SPF Västernorrland
Publicerad 2016-03-14
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas