Seniorernas hus – äntligen!
Landet runt | SPF Dalarna

Seniorernas hus – äntligen!

SPF Dalarna
Publicerad 2019-04-09

Äntligen har vi kommit fram till en överenskommelse med kommunen om nya lokaler för vår verksamhet inom SPF Seniorerna Falun. Vi kommer därmed att lämna våra nuvarande lokaler på Trotzgatan. Vi ser att det kommer att skapa nya förutsättningar för oss att utveckla vår verksamhet ytterligare.

Samtidigt som vi nått denna överenskommelse har kommunen bjudit in pensionärsorganisationerna för en gemensam dialog om ett Seniorernas Hus där fokus skall ligga på verksamhetens innehåll samt ansvarsfördelningen mellan kommunen och pensionärsorganisationerna. Vi ser det som en spännande tid som ligger framför oss. Det finns flera exempel på utvecklade verksamheter på andra ställen i landet så vi behöver inte uppfinna hjulet på nytt här i Falun.

Hoppas att den politiska viljan som visats så långt kommer att fortsatt hålla i sig när vi kommer till handling. Denna förhoppning gäller även frågan om Trygghetsboende.

Anders Sätterberg

Bilden: Veronica Zetterberg, ordförande för kommunstyrelsens serviceutskott och vår förenings ordförande Anders Sätterberg.

SPF Dalarna
Publicerad 2019-04-09

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas