SPF Boren Borensberg månadsmöte oktober
Landet runt | SPF Östergötland

SPF Boren Borensberg månadsmöte oktober

SPF Östergötland
Publicerad 2018-10-09

SPF Boren Borensberg, har haft månadsmöte för oktober.

V ordföranden Per Jansson hälsade ca 60 deltagare välkomna, samt dagens föredragshållare,Yngve Folkesson, Framtid Borensberg, som också var ämnet för dagen.

Kpr-ombud Annica Lindèn redogjorde kort från senaste mötet med  Motala Kommun.

Resekommittèn har i sin långtidsplanering en resa till Hjalmars Revy, i mars nästa år (2019), 40 platser finns och är snart bokade.

Yngve Folkesson  började med att berätta om organisationen ”Framtid Borensberg”, en stor organisation som spänner över Borensbergs framtida utveckling

Det erfordras stort tålamod och envishet för att få en kommunledning att fatta behoven av utsmyckning med blommor på sommaren liksom att ordna parkeringsplatser, underhålla skolbyggnader t.ex. Det stora mörka molnet på borensbergshimlen torde vara kommunens förslag till  indragning av räddningsstjänsten, trots ett massivt motstånd från alla håll. Orten växer så fort som tomtmark blir ledig, därför bör samhällservicen öka i stället för att minska.

Ett mycket intressant fördrag om detta omfattande arbete för framtiden i Borensberg.

Mötet avslutades på sedvanligt sätt med kaffe och lottdragning

Text och foto: Göran Svensson

 

SPF Östergötland
Publicerad 2018-10-09

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas