Landet runt | SPF Hälsingland

SPF i Sveg firade 70 år

SPF Hälsingland
Publicerad 2012-10-08

SPF i Sveg har funnits i 70 år. Det firades i mitten på juni med middag, underhållning för inbjudna gäster och medlemmar.
Förbundsordförande Karl-Erik Olsson gratulerade och passade på att nämna några angelägna saker.
Vi har en återkommande debatt i media om den tärande åldrande befolkningen, som kräver mera vård. Varför kostar den åldrande befolkningen mer och mer? Orsaken är att man lever längre och det beror bla på att man är friskare tack vare bättre hälsovård och förebyggande sjukvård. Därför inträffar allvarliga sjukdomstillstånd vid en senare tidpunkt i livet. För den skull kan vi inte kallas för tärande.
Pensionärerna har en stor självpåtagen uppgift, nämligen att hålla igång stora delar av föreningslivet och helt oavlönat. Dessutom hjälper vi våra barn och barnbarn. Många är också de som håller på med hjälporganisationer där tesen är att ingen kan göra allt men alla kan göra något. Att hjälpa andra är tacksamt och ger tillfredsställelse.
Vård och omsorg av de gamla har blivit styvmoderligt behandlat. Det måste till en ny äldrepolitik där hänsyn tas till att vi lever längre. Både att vara gammal och att arbeta med äldre måste få en ökad status i samhället.  Äldres valfrihet måste respekteras. I anhörigvården för äldre har pensionärer spelat en roll i synnerhet i senare omsorgsbehov, då man försöker ställa upp för varandra. Karl-Erik nämnde också att man från SPF har krävt att vård och omsorg av äldre borde ligga på en huvudman. Vård och omsorg ska vara jämlik i hela landet både till innehåll och kvalitet. En ny lagstiftning behövs därför så att dagens olika lagar beträffande detta sammanförs i en.
Karl-Erik tog även upp det ojämlika skattesystemet där pensionärerna är förlorare. Detta måste vi som organisation, kanske med andra, trycka på för förändringar. Han avlutade med resan till framtiden där vi själva måste tänka, skapa och förhandla. Vi kan inte nöja oss med att vara passiva mottagare. Där spelar SPF en viktig roll som aktiv part i äldrepolitiken.
Förre distriktsordförande Rolf Emanuelsson presenterade ett häfte om de 70 åren, som tagits fram av en grupp medlemmar. En värdefull handling för kommande generationer.
Jubilaren gratulerades även av kommunen och andra SPF-föreningar.
Allt sammantaget, en trevlig och minnesrik eftermiddag.

Lars Fohlin

SPF Hälsingland
Publicerad 2012-10-08
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas