SPF-patrull bevakar äldrematen
Landet runt | SPF Skaraborg
Matpatrullens ledare, kocken Michael Wallin, gästade konferensen för SPF:s ledamöter i skaraborgska pensionärsråd och välkomnades av distriktets ordförande Ruby Lindström.

SPF-patrull bevakar äldrematen

SPF Skaraborg
Publicerad 2017-02-06

En SPF-medlem tröttnade på maten som serveras de äldre. Det blev startskottet för Matpatrullen, som tagit till sin uppgift att förbättra matkvaliteten.

–         Mat ska vara välsmakande, näringsriktig och lagad från grunden, säger SPF-medlemmen och kocken Michael Wallin i samband med en konferens för ledamöter i Skaraborgs pensionärsråd.

Matpatrullen, som leds av Michael Wallin, Nässjö, besöker restauranger för äldre, där de beställer studerar veckomatsedlar, om det finns fler rätter att välja på, om det är snyggt och rent och en trivsam omgivning. Varje moment poängsätts, varefter ansvarig kostchef intervjuas. Men det finns mer att undersöka.

–         Vi har ännu inte löst hur vi ska kunna testa innehållet i matlådor som levereras hem till äldre, säger Michael Wallin som konstaterar att det måste vara mycket ledsamt för dem som måste inta sina måltider utan sällskap.

Allt startades 2009 av Curt Carlqvist, SPF Seniorerna Nässjö, som i sin frustration över dålig mat, kontaktade tidskriften Allt om Mat. Det resulterade så småningom i att tre ledamöter utbildades i hur en patrull ska betygsätta mat som serveras äldre. Den välkände restaurangchefen Leif Mannerström, som är äldrematens beskyddare, finns med i projektet. Den första rapporten från patrullens arbete presenterades 2010 och 2016 presenterades en rapport på Elmiamässan.

Patruller har också startats i Kronoberg, Blekinge och Kalmar. Kanske tiden har kommit för att starta en patrull i Skaraborg. Detta diskuterades ingående bland de ledamöter i Pensionärsråden som samlats i Falköping för att diskutera strategier för påverkan i olika viktiga frågor för att underlätta vardagen för äldre.

–         Individuell makt att påverka är en grundbult i svensk demokrati, avslutade distriktets ordförande i Skaraborg, Ruby Lindström som vill ändra målet skäliga levnadsvillkor till goda levnadsvillkor för de äldre.

Text och foto: BIRGIT HANSEN

 

SPF Skaraborg
Publicerad 2017-02-06
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas