SPF Seniorerna Boren Borensberg har haft årsmöte
Landet runt | SPF Östergötland

SPF Seniorerna Boren Borensberg har haft årsmöte

SPF Östergötland
Publicerad 2023-02-20

SPF Seniorerna Boren Borensberg har haft årsmöte på Svanen Borensberg.

Nära 90 personer kunde ordförande Leif Holm hälsa välkomna till 2023 års årsmöte.

Mötet inleddes med parentation för 10 medlemmar som gått bort under 2022. Parentationen inleddes med musikstycket ”Tonerna” av CL Sjöberg framfört på piano av Margareta Enghed, därefter tändes ett ljus för varje bortgången, parentationen avslutades med en tyst minut samt att Margareta spelade ”Jag elsker dig” av HC Andersen.

Till ordförande för mötet valdes Magnus Byman och som sekreterare Ingemar Rundquist.

Sittande styrelse omvaldes, samt ersättare för avgående funktionärer.  Leif H tackade avgående  funktionärer ,med blomstercheckar,  för ett bra arbete.

Inga motioner eller övriga frågor fanns . Mötesordföranden Magnus Byman tackade för förtroendet  och avslutade mötet.

Kaffe med semla serverade värdinnorna, innan dagens underhållare Jonnie Andersson, sjöng och spelade kända melodier.

Ordföranden informerade om kommande verksamhet, innan mötet avslutades med lottdragning.

Text Göran Svensson

Bild  Ulf Levin

SPF Östergötland
Publicerad 2023-02-20

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas