SPF Seniorerna Boren Borensberg har haft årsmöte
Landet runt | SPF Östergötland

SPF Seniorerna Boren Borensberg har haft årsmöte

SPF Östergötland
Publicerad 2024-02-14

SPF Seniorerna Boren Borensberg, har haft årsmöte på  Svanen Borensberg.

Ordförande Leif Holm hälsade de över hundra mötesdeltagarna, samt Organist Åke Olsson från Motala och  Lennart Green från Skänninge som underhållare, välkomna.

Mötet inleddes med parentation över bortgångna medlemmar, Ulla-Britt Andersson tände ett ljus för var och en, medan Helena Jansson läste upp namnen, Åke Olsson spelade på piano. Parentationen avslutades med  en tyst minut och klassisk musik av Åke Olsson.

Till ordförande för årsmötet valdes Gösta Gustavsson och som sekreterare Magnus Byman.

Genomgång av verksamhetsberättelsen för 2023, visade den stora bredden inom föreningen på olika aktiviteter, från Vinprovning till teatern ”Bröllopsmordet vid Göta kanal”, samt ett antal studiebesök och andra sammankomster. De nio månadsmöten, som hållits under året, har besökts av mer än  åttahundra personer!! Boule, Bowling, Minigolf, Bokcirkel, Hantverk och Gamla arbeten, Bridge och Canasta, Mannekänguppvisning samt inte minst Hjärnkoll, där föreningen kom till riksfinalen, visar vilken stor aktivitet som finns i SPF Boren.

 Leif Holm omvaldes  som  ordförande på ett år,  en ny ledamot invaldes i styrelsen.

Valberedningen har gjort ett bra jobb, alla funktionärsposter är tillsatta. Omval på alla ställen visar på den goda stämningen inom föreningen. Antalet  medlemmar har ökat under året.

Efter årsmötet serverades semla och kaffe, varefter Lennart Green tog över med sång musik och allsång.

Ordförande Leif Holm avslutade mötet med att överräcka en blombukett till  värdinnorna för deras fina arbete vid månadsmöten.  Ordföranden tackade för det gångna året och till ett lika aktivt nytt verksamhetsår.

                                                                                                                                                                              Text&Foto: Göran Svensson

SPF Östergötland
Publicerad 2024-02-14

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas