SPF Seniorerna Boren Borensberg. Månadsmöte september
Landet runt | SPF Östergötland

SPF Seniorerna Boren Borensberg. Månadsmöte september

SPF Östergötland
Publicerad 2019-09-11

2019-09-09
SPF Boren Borensberg har haft första månadsmötet för hösten, som traditionen är, i Klockrikegården .
Tillförordnade mötesledaren Leif Holm hälsade 82 deltagare välkomna, samt särskilt välkomna till 4 nya medlemmar, samt dagens underhållare, Gäddhänget, fyra damer från Linköping-Motala, välkomna.
Leif informerade om höstens resor och aktiviteter, som startar i september. Mer information finns på hemsidan.
Gäddhänget började som städgummor med ”Mamma är lik sin mamma” och hann under sin timma både fånga en man ur publiken och vara nunnor med ”En man i byrålådan” innan framträdandet avslutades med slagdängan ”Flickor bak i bilen”.
Mötet avslutades med lottdragning i vanlig ordning.
Text & Foto Göran Svensson

SPF Östergötland
Publicerad 2019-09-11
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor inom medicin, pensioner & skatter, må bra samt sex & relationer.