SPF Seniorerna Finspångs årsmöte 25 februari
Landet runt | SPF Östergötland

SPF Seniorerna Finspångs årsmöte 25 februari

SPF Östergötland
Publicerad 2019-03-01

SPF Seniorerna Finspång har haft årsmöte 25 februari i Missionskyrkan. Mötet inleddes med parentation av under året avlidna medlemmar och föreningen skänker en gåva till Läkare utan gränser. Inga Ahrbom läste en dikt och sånggruppen sjöng innan drygt 100 medlemmar valde ny styrelse och valberedning. Den nya styrelsen består av Susanne Degerstedt ny ordförande, Lars Johansson vice ordförande, Carl-Johan Dyverfeldt kassör, Kerstin Lundqvist sekreterare, Kerstin Forsman Eriksson ledamot, Iréne Andersson ledamot och Kerstin Berg ny ledamot. Valberedningen utgörs av Elisabeth Blomkvist sammankallande, Torbjörn Falkerby och Monica Bodling. En avgående styrelseledamot, Tony Ringlander, avtackades i sin frånvaro. Inger Wilander och Bertil Nilsson tackades för sitt arbete med jubileumsskriften som speglar de 40 åren. Samtliga tackades med blommor och applåder. Föreningen kommer under 2019 att sätta ”guldkant” på aktiviteter och har bjudit in förbundsordföranden Eva Eriksson till Finspång 12 augusti. Susanne Degerstedt presenterade sig med en kort personbeskrivning och tackade för förtroendet. Sten Brandberg informerade om resor både i närtid och kommande. Bengt-Arne Palmqvist underhöll med sång och musik samt ledde oss i allsången i samband med kaffet. Mötet avslutades med sedvanligt lotteri med många priser. Nästa månadsmöte blir 11 mars i Missionskyrkan

Text och foto: Lars Johansson

SPF Östergötland
Publicerad 2019-03-01

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas