SPF seniorerna i Jung
Landet runt | SPF Skaraborg

SPF seniorerna i Jung

SPF Skaraborg
Publicerad 2018-05-02

Aprilmånads mötet gick i 60-talstecken. Både SPFs egen sångkör Tonsvalorna framförde visor från det årtiondet och det gjorde även duon Sten-Åke Svensson och Arne Nathansson, som var dagens gäster denna vackra dag med både värme och sol.

Musik är en lockande faktor, när det gäller månadsmöten och ordförande Birgit Hansen kunde hälsa hundratalet gäster välkomna till dagens sammankomst. Att ta medicin är inte roligt, men att ha roligt är bra medicin, sade Birgit och därmed steg kören fram. Under ledning av Emily Lundgren sjöngs glada låtar som Ta av dig skorna, Maskros och tjärdoft och Nu ska 34 i himlen in som avslutande nummer. Birgit informerade om bankens stängning i Kvänum, vårresan till Karlstad och om en hälsokurs Lev rätt och lev tio år längre.  Birgit berättade om distriktsstämman i Falköping, där det valdes en ny ordförande för distriktet Rune Kjernald efter Ruby Lindström, som haft posten i sju år. På distriktsstämman betonades att  målet för verksamheten är att ha positiv vi-anda, att påverka och ha inflytande, att rekrytera medlemmar och behålla dem, att synas och höras i det vanliga livet och i media och det gäller att ha bra kursverksamhet och utbildning för medlemmarna. SPF seniorerna Kvänum har nu 241 medlemmar.

Den spelande duon gladde seniorerna både före och efter kaffet. Non stop avlöste sig låtarna varandra och lockade till igenkännande leenden och stilla nynnande. Vi fick höra bl a Spanish eyes, Hälsa Mikael från mig, Det var på Capri, Rumbling rose, La paloma och många, många fler. Före kaffet ordnades lite gymnastik för att väcka de slumrande seniorerna för det fortsatta programmet. Efter kaffet tog körens violinist Carlo Hansen plats på podiet och spelade till allas förtjusning några låtar tillsammans med sina gamla vänner. Birgit framförde sitt och publikens tack till musikmakarna.

Sven-Olof Johansson från Kommunens pensionärsråd, KPR, hade varit på utbildning och kunde berätta att av Sveriges valmanskår bildade pensionärerna 25% och dessa är inte längre var trogna sina partier som förut, utan 50% kan tänka sig rösta på ett nytt parti. Det lär finnas en grupp i riksdagen, som skall bevaka ärenden som berör pensionärerna, men tyvärr kallas denna för Tysta gruppen och lämnar mycket för oss pensionärer att önska. Sven-Olof klargjorde för utseendet för Sveriges befolkning, som kan liknas vid ett timglas, allt färre skall försörja allt fler, vilket är ett stort problem. Enligt EU är gränsen för fattigdomsinkomst 12 100 kr och i Sverige låg 16% under denna minimiinkomst 2015. Dödligheten har minskat i landet, medellivslängden har ökat. Psykiska, fysiska och sociala nedsättningar har ökat liksom depressionen hos äldre, ofta på grund av ofrivilligt ensamboende. 400 äldre begår självmord årligen, ett självmord varje dag i gruppen över 65 år. Ingen ljusnade framtid utlovas alltså den äldre befolkningen.

Efter lottdragningen avslutades mötet. Nästa möte äger rum i Öttums bygdegård 17 maj.

SPF Skaraborg
Publicerad 2018-05-02
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas