SPF Seniorerna Torsby har haft årsmöte.
Landet runt | SPF Värmland

SPF Seniorerna Torsby har haft årsmöte.

SPF Värmland
Publicerad 2020-02-13

Måndagen den 10 februari hade vi samlats i Fryksände Församlingshem för årsmöte. Ordförande Sören Jansson hälsade välkommen, sånggruppen Contakten sjöng ett par sånger. Därefter parentation för våra avlidna medlemmar med ljuständning, tyst minut, diktläsning och psalmsång.

Årsmötesförhandlingarna leddes av Bengt Johansson.

Till ordförande valdes Sören Jansson. Som styrelseledamöter valdes Gerd Persson (kassör), Bengt Lövenheim (sekr), Maria Sigte-Kjellberg och Bengt Johansson. Som styrelsesuppleanter valdes Ulf Ronge och Ann Sundén-Cullberg.

Som reseansvarig och programansvarig valdes Ann Sundén-Cullberg.

Mötet avslutades med avtackningar och blommor till avgående ledamöter och funktionärer. Underhållning av sånggruppen Contakten och kaffe med bröd.

Bilden: fr v sekr Bengt Lövenheim, ordf Sören Jansson och kassör Gerd Persson.

B Lövenheim

SPF Värmland
Publicerad 2020-02-13

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas