SPF Skaraborg vill inkludera nysvenska äldre
Landet runt | SPF Skaraborg
Amira Boudagh berättade humoristiskt och sakligt om sin egen ankomst från Iran till Sverige för 25 år sedan och hur hon inkluderats i det svenska samhället. Foto: Birgit Hansen

SPF Skaraborg vill inkludera nysvenska äldre

SPF Skaraborg
Publicerad 2016-11-09

Integration är bra, men det bästa är att bli inkluderad.

Det sade Amira Boudagh när hon berättade om hur det är att vara invandrare med annan religion och kultur inför ett 60-tal åhörare vid SPF Seniorernas ordförandekonferens i Hjo.

Amira Boudaghs anförande var ett intressant inslag på konferensen bland all information om aktiviteter på förbund- och distriktsnivå. Hon minns hur det var när hon kom från Iran för cirka 25 år sedan och om alla kulturkrockar hon upplevt Men Amira fann snart att nysvenskarna har mycket gemensamt med den svenska befolkningen.

– Vi är mer lika än olika, sade hon och pekade på kriterier som självkänsla och respekt till basbehoven som att bo någonstans, mat för dagen, med mera.

– Det är viktigt att behandla andra som man själv vill bli behandlad, fortsatte Amira och konstaterade att den som är starkast överlever.

Bjuda in till gemenskap

Amira har blivit inkluderad. Hon är numera anställd på Vuxenskolan i Hjo. Hennes anförande gav goda insikter i hur det är att komma som ny till Sverie och ge en förståelse som ska underlätta att kunna bjuda in till gemensamma träffar för att lära känna varandra.

– Temat kan till exempel vara mat, sade distriktets ordförande Ruby Lindström.

Inkludera som begrepp anser Amira vara ett bättre begrepp än integrera, som visserligen ger invandrarna grupptillhörigheten med svenskar om dock i grupper för sig.

– Inkludering innebär att alla smälter in i befolkningen, menar Amira.

Det fanns för övrigt en hel del att rapporterades till föreningarnas ordförande.

Flaggar för höjning av medlemsavgift.

Lena Gustafsson, Göteborg, medlem i förbundsstyrelsen rapporterade om Christina Rogestams viktiga arbete på förbundsnivå. Lena konstaterade bland annat att vi har den yngsta riksdagen någonsin.

– Bara 9 av ledamöterna tillhör gruppen äldre, sade Lena och menade att det bör vara en viktig fråga att ta itu med tills nästa riksdags val.

En jämförelse mellan avgifterna till de två största fackförbunden gjordes också. SPF Seniorerna är det äldsta förbundet, men kommer som god tvåa i medlemsantal.

– PRO betalar 170 kronor per medlem till sitt förbund, vår avgift är 130 kronor, sade Lena som fortsatte att det är svårt att få budgeten att gå ihop och en höjning kan bli aktuell.

Ruby Lindström informerade om aktuellt i distriktet och kommande aktivieter. Jarl Graf, slutligen, informerade om arbetet i Hälso- och sjukvårdsnämden.

Birgit Hansen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPF Skaraborg
Publicerad 2016-11-09
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas