SPF Värmlands upplevelsedag i Fryksta
Landet runt | SPF Värmland

SPF Värmlands upplevelsedag i Fryksta

SPF Värmland
Publicerad 2023-08-03

För andra året i rad anordnade SPF Seniorerna Kilsbygden Värmlandsdistriktets upplevelsedag i Fryksta.  Liksom föregående år bjöds på ett strålande sommarväder och ett flertal aktiviteter stod de nästan 250 besökarna till buds.

Efter att föreningens, tillika distriktets, ordförande Ing-Britt Bergström hälsade alla gäster välkomna överlämnades ordet till förbundsordförande Eva Eriksson, som iklädd rollen som – passande nog Selma Lagerlöf – förrättade invigningen. Tillsammans sjöng senare de båda ordförandena duett till deltagarnas förtjusning!

Ombord på S/S Freja af Fryken väl förankrad vid kajen vid Fryktsa, , bjöds på guidning och serverades kaffe. Gästerna fick en inblick i fartygets öden, konstruktion och maskineri , dessutom fanns ett muséum där ett flertal föremål från Freja visades upp.
Detta utrymme delades av Järnvägsmuséet, där man fick veta att Frykstad-Clara Elfs järnväg var Sveriges första järnväg för allmän trafik och som gick mellan sjön Fryken i Kil och Lyckan i Forshaga. Den invigdes år 1849 av kung Oskar I. Trafiken pågick till år 1871.

Distriktsmästerskapet i Hjärnkoll avgjordes, sju lag var anmälda, vann gjorde Bro-Kristinehamn.

En annorlunda tipspromenad erbjöds, där man skulle associera en bild vid varje station med en text på det formulär deltagarna erhöll, i stället för de sedvanliga 1-X-2 svaren.  En variant som uppskattades.

Vidare fanns det en konstutställning på Café Freja och värmländska stôlligheter med Rustan Christensson, sightseeingtåg med Frykstatåget, ett välbesökt och populärt nöje och sist men inte minst underhållning av Ingvar Karlsson med Polarna, som bjöd på massor av musik där ett flertal klassiker av Sven-Ingvars framfördes. Samt ackompanjemang till duett-duon Ing-Britt och Eva.

Efter lottdragning, bl.a. på den lott som erhölls vid entrén, några avslutande ord av Eva Eriksson, nu tillbaka i sin ordinarie roll, en avslutande stor applåd, avslutades upplevelsedagen och en till synes helnöjd publik vände åter till sina hemmaorter.

SPF Värmland
Publicerad 2023-08-03

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas