Stort intresse för boendeenkät bland SPF:s medlemmar i Lund
Landet runt | SPF Skåne
Fr v. Björn Abelson, S, Klas Svanberg, M, 2:e v ordf resp ordförande i Byggnadsnämnden, Fredrik von Platen, SPF, Inga-Kerstin Eriksson, C, ordförande i Vård- och omsorgsnämnden, Gunilla Flygare, v VD och affärsutvecklingschef, LKF, Carl-Gustaf Fritz, vice VD på Seniorgården , Berne Jönsson, ordförande SPF Stångby. Foto: Ingemar Bryman.

Stort intresse för boendeenkät bland SPF:s medlemmar i Lund

SPF Skåne
Publicerad 2020-01-30

Antalet seniorer ökar för varje år. SPF-föreningarna i Lunds kommun vill att kommunen planerar för bra boenden för oss seniorer. För att få underlag för sina krav på Lunds kommun genomförde SPF Seniorerna i Lunds kommun och PRO hösten 2019 en enkät bland medlemmarna angående nuvarande boende och önskemål om framtida.

Resultatet av studien presenterades vid en konferens i Folkparken i Lund i november 2019. I konferensen deltog sakkunnig i bostadsfrågor från SPF, politiker och tjänstemän från Lunds kommun samt ett antal bostadsföretag, som bygger och förvaltar bostäder för äldre.

Klicka här  för att komma till ett reportage från konferensen (öppnas i nytt fönster).
Klicka här för att komma till sidor med resultatet av enkäten samt visst bakgrundmaterial.

Sydsvenskan publicerade 2019-12-29 en stor artikel med anledning av enkäten. Klicka här för att komma till artikeln.

Under konferensen i Folkparken framförde SPF – baserat på resultatet av enkäten – följande krav:

Vi seniorer anser att den enskilde senioren ska kunna göra val av boende som medverkar till att man längre i livet kan ”klara sig själv” och som minskar oönskad ensamhet

Därför vill vi
• att kommunen i sin boendeplanering tydligt beaktar behovet av nya bostäder med olika boendeformer för att möta ”äldreboomen”
• att kommunen medverkar till att mark reserveras i centrala lägen för bostäder ämnade för seniorer både i byar och i Lunds stadsdelar
• att både kommunen och marknadsaktörer planerar för att möta den växling av boendeform från villa till hyres-/bostadsrätt som framgår av vår undersökning att marknadsaktörerna beaktar önskemålen om att bygga både hyresrätter och bostadsrätter som erbjuder social samvaro/trygghet.

Text: Lars-Gösta Jardevall

SPF Skåne
Publicerad 2020-01-30

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas