Tanumskusten besökte Ulseröds kvarn
Landet runt | SPF Bohuslän
Foto: Marianne Welander

Tanumskusten besökte Ulseröds kvarn

SPF Bohuslän
Publicerad 2017-05-22

Var ska en väderkvarn ligga om inte på den högsta punkten i det omgivande landskapet!
Det trettiotal medlemmar i SPF Seniorerna Tanumskusten, som begett sig till Ulseröds nyrenoverade kvarn, fick därför en vidsträckt utsikt över grå bohusberg med åkrar och gårdar i sänkorna.
Kvarnen, som är en s k hättekvarn, byggdes vid tiden omkring 1900 och var i drift fram till 1939.
1957 skänkte ägarna av Ulseröds gård –  Klara och Knut Andersson –
kvarnen till Tanums kommun.Tanums hembygdsförening och Havstenssunds samhällsförening bistår i skötseln och med visningar och andra aktiviteter kring kvarnen.På 1980-talet skedde en första renovering.
Med sitt utsatta läge förföll kvarnen därefter till att idag ha räddats i sista stund. Nu har man gjort en genomgripande renovering så att kvarnen ska kunna stå i överskådlig tid. Lärk och gran har tagits ur bygdens skogar och många duktiga hantverkare och frivilliga har hjälpt till.
Om detta berättade Fleming Arvidsson och ”Dick i Säm” och bjöd in till invändig visning.
Här var det trångt. Kvarnen har två malstenar, som fyller de två nedre av de fyra våningarna. Här maldes gröpe, som huvudsakligen används till kreatursfoder.
Besökarna fick en skildring av en annan tid, när årstiderna, vindarna och mjölnarens kunskaper var de som bestämde över kvarnverksamheten.
Idag är hon tyst, men en dag med lagom blåst, med vingar som knarrade och gnisslade i vinden, med kvarnstenar som skrapade, med väntande hästar som stod utanför och stampade och fnös – då levde Ulseröds kvarn i sin samtid.
Nu gläds vi åt att se henne med de nya vingarna stolt sträckta mot himlen.

Ulla Andersson

 

 

SPF Bohuslän
Publicerad 2017-05-22
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas