Tillsammans mot ensamhet
Landet runt | SPF Dalarna

Tillsammans mot ensamhet

SPF Dalarna
Publicerad 2019-12-16

Ett tjugotal medlemmar, både damer och herrar, kom till upptaktsträffen på temat ”Aldrig ensam” som SPF Seniorerna Falun hade inbjudit till den 12 december.

Studiekommitténs Elsa Wolff hälsade välkommen och talade om att avsikten med träffen var att presentera ett studiematerial som är gemensamt för pensionärsorganisationerna PRO, SKPF och SPF Seniorerna.

Gunilla Barkar från styrelsen berättade om ett studiebesök som SPF, PRO och SKPF tillsammans med representanter för Falu kommun gjort i Gnesta för att studera motsvarande projekt där. Det har hunnit längre och resulterat i en samarbetsorganisation för seniorerna där som med stöd av kommunen driver det s k Powerhuset, där seniororganisationerna bedriver verksamhet.

Närmast på programmet för oss i Falun står träffar i januari, då i smågrupper om fem-sex personer vardera. Då ska studiematerialet gås igenom i detalj.
Det består av fyra delar:

– Ofrivillig ensamhet och social isolering – varför vill vi motarbeta detta?

– Hur bryta den ofrivilliga ensamheten – vad vill vi erbjuda?

– Både spontana och ordnade möten – olika sätt att mötas

– Från ord till handling – handlingsplan för uppsökande verksamhet

En kortare utbildning om sekretess kan behövas liksom samarbete med hemtjänst och vårdcentraler för att få kontakt med ensamma äldre.

Vår ordförande Anders Sätterberg poängterade att målet är gemensamma aktiviteter med övriga pensionärsorganisationer i Falun. Aktiviteterna ska rikta sig till seniorer i vid mening, inte bara till SPF:are.

Margareta Nissby

SPF Dalarna
Publicerad 2019-12-16

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas