Trafikombud tränade halkkörning
Landet runt | SPF Dalarna

Trafikombud tränade halkkörning

SPF Dalarna
Publicerad 2019-10-17

2019-10-02

Ett tjugotal trafikombud från länets föreningar deltog i utbildning i halkkörning, som NTF Dalarnas arrangerade på trafikövningsbanan på Ingarvet, Falun.

Dagen inleddes av Hans Moberg, verksamhetsledaren för NTF Dalarna, som informerade om NTF:s verksamhet samt de övningar vi skulle genomföra under de kommande timmarna. Därefter indelades vi i två grupper och fick förflytta oss i våra egna bilar till övningsområdet för att öva på körning på halt underlag -vatten som spolades ut på tät asfaltbeläggning- samt körning på torr vägbana.

På själva övningsområdet finns sträckor med kurvor och lång raksträcka där underlaget motsvarar en isig vägbana. Här fick vi känna på hur fordonet reagerar vid kurvtagning, bromsning rakt fram och bromsning med undanmanöver. Det finns också sträckor med torrt underlag för motsvarande övningar där vi gjorde liknande övningar för att förstå skillnaden på torrt och halt väglag.

Efter att vi kört både på det hala underlaget och det torra var vi eniga om hur viktigt det är att i praktiken få känna på skillnaden. Först då förstår man skillnaden och anpassar sin hastighet efter väglaget. Alla bilförare borde få en möjlighet att prov på dessa övningar. Jahn Östberg och Bernt Bergkvist från Trafikgruppen deltog i utbildningen. Kalle Karlsson fick förhinder.

Text & foto Bernt Bergkvist

SPF Dalarna
Publicerad 2019-10-17

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas