Tre nya styrelsemedlemmar hos SPF Seniorerna Falun
Landet runt | SPF Dalarna

Tre nya styrelsemedlemmar hos SPF Seniorerna Falun

SPF Dalarna
Publicerad 2018-02-20

Årsmötet 2018 för SPF Seniorerna Falun i Nybrokyrkan blev välbesökt. Föreningen är nu med sina ca 2 340 medlemmar landets näst största SPF-förening.

Föreningens ordförande Herbert Carlén öppnade mötet. Han berättade inledningsvis att han nu lämnar Falun för att bosätta sig på Öland och därför avgår som ordförande.

Han utlyste en kort minnesstund för de medlemmar som avlidit under året.

Herbert informerade därefter litet om vad som händer i föreningen. Samtal med Kommunen har inletts om föreningens initiativ för trygghetsboende och Gunnar Trued bidrog med detaljer om projektet. Tankar finns också om en för SPF Seniorerna och PRO gemensam lokal för sammanträden och aktiviteter. Intressant lokal kan bli f.d. Stadshotellet.

Nu tog föreningens kör plats på scenen. Mats Bergman presenterade programmet som hade temat sånger om månen. Margareta Åberg dirigerade och Mats Åberg ackompanjerade. Körarrangemang av Mats. Vi fick höra om månens tankar när den vandrar på fästet blå, hur hunden sjunger för månen och till slut Ted Gärdestads drömmar om en egen måne. Bo Wickberg med Karin Malmgren som sekreterare valdes att leda årsmötesförhandlingarna.

Verksamhetsberättelsen för år 2017 föredrogs i form av kommentarer till det framlagda dokumentet. I föreningen har det under året varit en livlig verksamhet med program och aktiviteter.

Resultat och balansräkning föredrogs jämte revisorernas rapport och godkändes.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Som anpassning till SPF Seniorernas normalstadgar föreslår styrelsen smärre justeringar i stadgarna, bl.a. att föreningen bör ha sju ledamöter. Vår styrelse skall bestå av sex ledamöter och en ordförande.

Styrelsens föreslagna verksamhetsplan och budgetförslag för år 2018 godkändes. Budgeten är planerad för ett visst underskott.

SPF Seniorernas årsavgift för 2019 beslöts vara 260 kr. Av detta 80 kr till vår förening.

Valberedningens ordförande Ann-Britt Åsebol presenterade förslag till styrelseledamöter och sammankallande i kommittéerna. Förslagen godkändes.

Ordförande för ett år blir Anders Sätterberg, uppvuxen i Falun och tidigare administrativ chef inom Landstinget, senare uppdrag som administrativ konsult.

Övriga styrelseledamöter: Holger Freij, Bertil Eek, Birgitta Wallman, Gunilla Barkar, Annica Berg Staflin, Anders Runström.

Sammankallande i kommittéer:

KPR Margareta Dunkars, medlemsregister Torsten Gudmunds, expeditionskommittén Eva Wind, friskvårdskommittén Hans Thors, informationskommittén Maria Bjerneby Häll, körkommittén Mats Bergman, programkommittén Karin Malmgren, resekommittén Elsie Karlsson, studiekommittén Elsa Wolff, trafikkommittén Sven-Christer Kihlen. Väntjänstens ansvariga utses senare av styrelsen. Patientrådens sammankallande Eva Grönlund.

Revisorer: Helena Norberg, Sören Thunström och Håkan Hedell.

Valberedning: Ann-Britt Åsebol sammankallande, Birgitta Klahr, Bo Bävertoft.

Nu tog vice ordförande Bertil Eek ordet för att avtacka avgående ämbetsmän och ansvariga. De fick varmt tack och erkännande för sina insatser och dessutom varsin blomsterbukett.

De avgående är: Ordförande Herbert Carlén, Gun Eriksson (styrelsen och väntjänsten), sekreterare Bo Bävertoft (fortsätter som webbansvarig), kommittéansvariga Ingalill Bergvall och Pia Ekström. Tillträdande ordförande Anders Sätterberg avslutade årsmötet och tackade för förtroendet att få vara ordförande i den stora, som han förstått välfungerande föreningen. Han vill gärna försöka bidra till föreningens vidare utveckling.

Som avlutning framförde kören den danska visan om Svantes lyckliga dag, glädjen och tacksamheten över de små tingen i tillvaron:

”Livet er ikke det värste man har
Og om lidt er kaffen klar”!

Nu var kaffet klart också för mötesdeltagarna och man samlades runt kaffeborden.

Klicka här för fler bilder.

Text Gustaf Lagerby, foto Maria Bjerneby Häll

SPF Dalarna
Publicerad 2018-02-20
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas