Trivsam friskvård i Karlskrona
Landet runt | SPF Blekinge

Trivsam friskvård i Karlskrona

SPF Blekinge
Publicerad 2020-10-02

SPF Rosenbom genomför i samarbete med SV Natur- och Kulturvandringar. Vandringarna genomförs onsdagar under vår- respektive höstsäsong, på olika platser i eller i närheten av Karlskrona.
Vandringarna har som syfte att ge deltagarna motion, social samvaro samt natur- och/eller kulturupplevelse.
Onsdagen den 23 september vandrade vi i den 110-åriga Wämöparken som ligger nära Karlskrona centrum. Sofie Willman, biolog på länsstyrelsen, guidade oss runt i parken och informerade engagerat och fängslande om pågående projekt. Projektet går ut på att frilägga och rädda värdefulla ekar så att de får ett längre liv. De är viktiga för den biologiska mångfalden, för både flora och fauna. Gamla ekar fyller till exempel en viktig funktion när det gäller att rädda den hotade läderbaggen. Guidningen var mycket intressant och lärorik.
En trevlig förmiddag i härligt sensommarväder.

20201001/ Roland Stenberg

SPF Blekinge
Publicerad 2020-10-02

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas