Tryggare ekonomi på äldre dar
Landet runt

Tryggare ekonomi på äldre dar

Publicerad 2021-09-10

Onsdagen den 8 september samlades 50 medlemmar i SPF Seniorerna Falun i Nybrokyrkan för att lyssna på Lars Jalkevik under rubriken ”Tryggare ekonomi på äldre dar”. Lars är civilekonom och har i hela sitt arbetsliv arbetat med pensionsfrågor, både som anställd och egenföretagare.

Mötet började med att vi åhörare fick 7 frågor med svarsalternativ kring pension och ekonomi. Vi fick bl.a. veta/påminnas om:
– att man kan tjäna in pensionsrätter till den allmänna pensionen under hela livet, även efter 65 års ålder.
– att återbetalningsskydd i pensionen innebär en minskning av den egna pensionen, men ett skydd för make/maka eller sambo.
– att svenska aktiefonder under perioden 2004 – 2013 gett mest avkastning med drygt 8,5 % i jämförelse med Europas drygt 6 % och globala fonders ca 4 %.
– att fondavgifterna inom PPM-systemet är betydligt lägre än för andra fonder tack vare att Pensionsmyndigheten har förhandlat fram ett utmärkt avtal.
– att personer födda 1937 och tidigare enbart har ”den gamla” pensionen, alltså inget orange kuvert årligen.

TV visar ofta reklam för s.k. seniorlån. Lars hissade rejäl varningsflagg, eftersom lånen kan innebära stora merkostnader för kunden. SPF-Seniorernas beräkningar visar att dessa lån över tid kan bli upp till fem gånger dyrare än ett vanligt bolån. Många vittnar idag om bankernas ovilja att låna ut pengar till pensionärer, men Lars uppmanade oss att inte acceptera ett första nej, utan söka vidare bland andra aktörer, men aktörer som kan erbjuda ”normal” ränta.

Inom PPM-systemet har vi idag 503 fonder att välja bland. Det statliga alternativet AP7 Såfa innebär inget aktivt val och kallas ”Soffliggarfonden”. Fonden är den största och har lyckats bäst med i snitt 13% avkastning sedan starten. Lars varnade oss för att engagera förvaltare av våra PPM-fonder. Erbjudandet kan se mycket lockande ut, men förvaltarna tar i regel ut mycket höga kommissioner. Allra-affären är ett exempel på när sparare drabbas på värsta sätt.

Normalt sett låter vi pensionen ”rulla på” när vi väl börjat ta ut den, men man kan pausa den allmänna pensionen. Detta kan t.ex. vara intressant om man börjar arbeta igen och då riskerar att betala statlig skatt. Tjänstepensionen kan vi däremot inte pausa.

Nu har vi alla fått brev om det statliga inkomstpensionstillägget. Målgrupp är framför allt personer, som arbetat många år med låg lön. Tillägget gäller pensioner mellan 9000 – 17000 och 60% av svenskarna beräknas få tillägget på upp till 600 kr/månad.

Avslutningsvis väcktes frågan om Framtidsfullmakt. Lagen tillkom 2017 och syftar till att ge oss fortsatt kontroll över ekonomi och personliga angelägenheter för att öka vår trygghet inför framtiden. En åhörare vittnade om problem med förvaring av fullmakten. Kanske begravningsbyråer kan hjälpa till? Accepterar alla banker olika typer av fullmakter? Detta är oklart, så Lars Jalkeviks råd är att utforma fullmakten med hjälp av jurist för att undvika problem. Vi fick också samma råd vad gäller testamenten, då speciellt vår önskade fördelning av lösöre bör beaktas.

Hanne Hedin, sammankallande i programkommittén, tackade Lars Jalkevik för föredraget och talade om att Vuxenskolan i samarbete med SPF inbjuder till studiecirklar på 3 träffar med samma tema.

Text och foto: Barbro Carnehag

Publicerad 2021-09-10

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas