Utbildningsdag för länets kommunala pensionärsråd
Landet runt | SPF Norrbotten

Utbildningsdag för länets kommunala pensionärsråd

SPF Norrbotten
Publicerad 2016-09-20

SPF Seniorerna i Norrbotten har genomfört en särskild utbildningsdag som riktade sig till kommunala pensionärsråd (KPR) i runt om i länet.

– KPR har blivit allt viktigare som opinionsbildande organ och som remissinstans i övergripande frågor som berör pensionärernas situation i landets kommuner, sade Kenneth Strömberg, utbildningsansvarig vid SPF Seniorerna i sitt inledningsanförande.

Lisbeth Berman, läkemedelsansvarig vid SPF Norrbotten, berättade om hur viktigt det är att ha ”Koll på läkemedel” och Anders Bergström, läkemedelsstrateg vid Norrbottens läns landsting, redogjorde för hälsoläget i länet och de särskilda hälsosatsningar som görs för ungdomars allt sämre psykiska hälsa.

– Det är många ungdomar som mår psykiskt dåligt just nu, berättade han.

Bland orsakerna nämns bristande framtidstro och arbetslöshet och numera finns förmodligen viss oro med anledning av det militära klimatet som ökat i vår del av världen.

Anders Bergström berättade att det pågår ett ständigt arbete för att utveckla sjukvården inom landstinget.

– Vi måste bli effektivare inom landstinget och framför allt i samarbetet med kommunerna.

Han konstaterade att det händer mycket inom sjukvården i form av nya läkemedel, nya system och nya metoder.

– Det finns ett antal olämpliga läkemedel för personer över 80 år – bland annat i kombination med andra läkemedel. En del läkemedel är olämpliga för en del medan de är viktiga och effektiva för andra.

När det gäller läkarnas effektivitet så finns det förmodligen en del att önska med anledning av att 40 procent av deras tid går till administrativa sysslor. Inte särskilt effektivt.

Vårt stora län med långa avstånd mellan lasarett och hälsocentraler är ett problem vid akuta sjukdomar typ stroke och hjärnblödningar. Då gäller det att bo nära ett sjukhus.

Martin Engman, samhällspolitisk chef vid SPF Seniorernas förbundskansli i Stockholm, betonade att pensionärsråden är viktiga, särskilt viktigt är det att komma in i ett tidigt skede i de kommunala besluten i alla frågor som påverkar seniorer.

– Det handlar om omvärldsbevakning. Att ha koll på vilka frågor som är aktuella och som politikerna pratar om.

Ensamheten är aktuellt som problem, särskilt utsatta är 65-åriga män som brukar ligga i topp i självmordsstatistiken. Kenneth Strömberg sade avslutningsvis:

 – En viktig del i vår verksamhetsidé är att anordna mötesplatser i form av alla tänkbara aktiviteter som ger trivsel och gemenskap. Utsatta målgrupper som änkor och änkemän och ensamma människor i övrigt ska inte behöva sitta ensamma. De ska erbjudas trevliga aktiviteter som ger gemenskap och glädje. Det är nog vår viktigaste uppgift.

 

 

 

 

SPF Norrbotten
Publicerad 2016-09-20
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas