Välbesökt årsmöte i Bjurholm
Landet runt | SPF Västerbotten

Välbesökt årsmöte i Bjurholm

SPF Västerbotten
Publicerad 2024-02-26

SPF Seniorerna Bjurholm har hållit årsmöte som lockade 70 medlemmar. Ordförande Marita Frithiof hälsade välkommen. Sammankomsten inleddes med parentation över sju avlidna medlemmar. Därefter öppnades årsmötet. Till mötesordförande valdes Kjell Nilsson och till sekreterare Aina Nygren.

Styrelsens årsberättelse visar att verksamheten varit intensiv och varierande. Välbesökta månadsträffar med intressant och trevligt innehåll. Åtta olika ansvariga grupper som ordnat med fika + herrar som gräddat våfflor. Tvårättersmiddag + bowling, endagsresor, surströmming och julbord har också ingått i programmet. Medlemsantalet har ökat till 252. Ekonomin är god och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Marita Frithiof blev omvald som ordförande.  Kassören Sture Eriksson hade avböjt omval.  Håkan Frithiof nyvald ledamot för två år. I tur att avgå omvaldes Aina Nygren, Gunilla Persson, Hans-Olof Olofsson för två år samt Ulla Helmersson för ett år. Styrelsen i övrigt består av Sverker Holgersson, Siv Örestig och Viola Sjöberg. Omval av valberedningen Lars Eriksson, sammankallande samt nyval av Anita Grenholm. Som revisor omvaldes Henrik Helmersson och nyvaldes Sture Eriksson med Sive Sundling som ersättare.

Marita tackade mötets presidium för väl genomfört årsmöte. Kassören avtackades.  Föreningen bjöd på kaffe och semla innan husbandet; Rolf Eckeskog och Krister Edström gitarr, Stig Hellnersson sång och gitarr,, Hans-Olof Olofsson och Gunnar Nyberg på dragspel tog vid och bjöd på kända låtar.

Vid den efterföljande konstitueringen valdes Siv till vice ordförande, Håkan kassör och Aina sekreterare. Fyra lottringar såldes med tunnbrödsvinster. Mötet avslutades med att Marita tackade alla medverkande och medlemmar som deltagit i årsmötet.

Text: Aina Nygren

SPF Västerbotten
Publicerad 2024-02-26

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas