Vandring på Bergastigen
Landet runt | SPF Kronoberg

Vandring på Bergastigen

SPF Kronoberg
Publicerad 2020-12-01

Vi samlades på Slussens parkering torsdagen den 26 november Coronans år 2020. Vi var inalles 22 Seniorer och vårt mål denna dag var att under gemytliga former genomgå en motionsrunda runt Lagans samhälle, även benämnd Bergastigen.
Efter att vår ledare Rolf instruerat oss om hur uppdelningen i grupper om 8 personer skulle gå till, avbröt Ove honom och förkunnade att ett viktigt ärende var för handen. ”Vi har en jubilar ibland oss. Karl-Erik fyller år och som en enkel uppvaktning sjunger vi nu allesammans ’Ja må han leva’ och utbringar ett fyrfaldigt leve”.
När så levet hade tonat ut begav vi oss iväg i våra åttagrupper. Den vindstilla och fuktmättade morgonluften fyllde våra lungor och vi kände hur energin steg i våra leder. Med raska steg begav vi oss ut på den naturstig som sträcker sig runt samhället Lagan. Detta är ett område för rekreation och motion. Växt- och djur-livet är mycket speciellt och utefter stigen finns ett stort antal plakat uppsatta för att informera om detsamma. Stora delar av stigen går på rullstensås, en viss del utefter dammvallen till elverket och en stor del utefter ån Lagan som slingrar sig genom samhället.
Den första anhalten på rundan är en utsiktsbro ”Bergastigens skywalk”. Det är verkligen något speciellt att stå därpå och spana ner över bäcken som meandrar långt nere i ravinens botten.
Rolf och jag gick i kön av vår grupp. Han berättade om att Berga på 1200-talet var tänkt att bli en stad. Konung Magnus Ladulås hade faktiskt utfärdat stadsprivilegier, men Biskop Henrik i Linköping, som hade anhållit om detta, dog under en pilgrimsresa och av ärendet blev intet. *(läs nedan)
Rolf frågade om jag kom ihåg när vi vandrade denna stig för sju och ett halvt år sedan? Jag svarade att jag säkert var med då, men minnet flyter lätt iväg i glömskans (Lethes) flod. Då hade vi en annan hund med oss och inte er Roxy, sa Rolf. Då mindes jag att vår nuvarande ordförande Gun med make och hund var med. Visst ja, Lagans å leder minnet tillbaka minsann!
Vi gick förbi Berga kyrka som invigdes av Esaias Tegner år 1825. Här fanns tidigare en stenkyrka från 1100-talet och när den revs användes många stenblock till det nya bygget. Jag räknade i minnet alla de gånger jag och en sångarbroder haft förmånen att i juletid få deltaga i kören vid Carols från Betlehem i denna kyrka.
Vi kom fram till den långa vallen som inramar kraftverksdammen till Bro kraftstation som invigdes 1928. Här tar vi fikarast, sa Rolf. Åttagruppen före oss var just i färd med att bryta sin rast. Här satt vi och fikade också för sju år sedan, sa Rolf. Men Rolf, vem har placerat ut stolar till oss? Det har min kära hustru Britt-Inger gjort. Ett stort tack Britten för allt du servar oss med!
Vi passerade elverket Bro och kom ner utefter vattenfåran genom ett fågelreservat och över en ”svängig” hängbro till området Aspudden. Här fanns förr en idrottspark samt en mycket populär dansbana. Många kända namn och orkestrar har uppträtt här, men i mitten av 60-talet lades allt ner och nu finns endast detta parkområde kvar, sa Ann-Christine. Precis på platån där låg dansbanan. Här nere vid ån låg bekvämlighetsinrättningen. På den tiden fanns inga reningsverk. Byggnaden vilade på två horisontella pålar ut över ån!
Vi gick vidare utefter ån förbi Brofästet som är IOGT-lokal nu och innan vi visste ordet av var vi framme vid parkeringen, vårt slutmål. De övriga två åttagrupperna var ”bortflugna”. I dessa tider ska man ju inte bilda större grupper än åtta personer. Vår statsministers ord klingar inte ohörda!

Text: Ove Finnhult
Foto: Rolf Hallberg
SPF Seniorerna Ljungby

* Stadsprivilegier till Berga år 1279

Redan 1178 omskrevs Berga av påven Alexander den tredje i Rom, då han fastställde
Linköpingsbiskopen Kols jordinnehav i Buddatorp (Guddarp), Berga. Strax efter 1264 köpte biskop
Henrik i Linköping alla Sko Klosters gods i Småland för 124 mark silver, bland annat gårdarna Torg,
Hulan, Bro samt kvarnen i Bro. Gårdarna ägdes tidigare av nunneklostret i Byarum som mellan
1222-1244 flyttades till Sko i Uppland.

År 1279 fick biskop Henrik rätt att upprätta en köpstad på sina ägor vid Berga kyrka och Laga å.
Det var konungen Magnus Ladulås som den 26 augusti 1279 utfärdade dessa stadsprivilegier. Någon
stad uppfördes dock aldrig, eftersom biskop Henrik gav sig iväg på en pilgrimsfärd till Palestina kort
därefter och dog där 1283.

SPF Kronoberg
Publicerad 2020-12-01

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas