Väntjänstens sommarutflykt
Landet runt | SPF Dalarna

Väntjänstens sommarutflykt

SPF Dalarna
Publicerad 2016-08-08

Den sista tisdagen i juli var det dags för SPF Seniorerna Faluns Väntjänsts årliga sommarutflykt. Detta år besöktes Samuelsdals pensionat. Närmare trettio deltagare njöt av dukade kaffebord i trevligt sällskap, diktläsning och gitarrmusik, och av pensionatets vackra omgivningar.

Väntjänstens Gun Eriksson hälsade alla välkomna och passade på att informera om lördagsträffarna på Kafé Björken som efter sommaruppehållet startar igen lördag den 10 september. ”Kaffevisan” sjöngs unisont till ackompanjemang på gitarr av Per-Olof Hedlund. Efter kaffet sjöngs ”Idas äldrevisa” och Gudrun Lindén läste en egenhändigt författad sommardikt. Per-Olof Hedlund spelade därefter med stor skicklighet på allmän begäran och till allas glädje flera tangoinfluerade melodier på sin gitarr.

Gun Eriksson berättade kort om herrgårdens historia:
Samuelsdals herrgårds historia börjar 1748, då Bergslaget köpte in egendomen och lät uppföra ett lantställe för bergmästare Samuel Troili, därav namnet. Byggnaderna från 1700-talet är rivna och nuvarande bebyggelse med herrgårdsbyggnad, flyglar och dass tillkom 1813-1817. År 1868 köptes herrgården av kapten Hans Gustaf Järta (sonson till landshövdingen Hans Järta) som lät anlägga en gräsmatta formad som ett hjärta framför herrgården. En sevärdhet på gården är det s.k. prevetet, ett herrgårdsdass med en nedre del för tjänstefolket och en övre, betydligt finare avdelning för herrskapet. Rester av den en gång så ståtliga parken och trädgården finns kvar öster och söder om herrgården. Herrgården byggdes sedermera om till pensionat, och den förra ägaren, Samuelsdals Golfklubb, använde pensionatet mestadels som klubbhus och festlokal.

Innan sommarutflykten hade metrologerna i sina prognoser varnat för regn. Väntjänsten tycks ha tumme med vädergudarna – först när det var dags för avfärd från Samuelsdal kom regnet.

Klicka här för fler bilder.

Text och foto: Maria Bjerneby Häll och Margareta Nissby

SPF Dalarna
Publicerad 2016-08-08
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas