Vart vänder jag mig om jag behöver hjälp i min vardag?
Landet runt | SPF Dalarna

Vart vänder jag mig om jag behöver hjälp i min vardag?

SPF Dalarna
Publicerad 2022-10-24

Fallolyckor och dess eventuella konsekvenser var temat för SPF Seniorerna Faluns medlemsmöte i oktober. Ett fyrtiotal medlemmar hade samlats i Kristinegården för att lyssna till kommunens omvårdnadsförvaltning.

Först och främst: Vi mår bra av att hålla oss så aktiva och rörliga som möjligt.

Undvik att ramla! Vanligast är att man faller omkull på plant golv i hemmet. Resultatet blir ofta en höftfraktur, som är besvärlig för den drabbade och dyr för samhället.

Omvårdnadsförvaltningen satsar på förebyggande verksamhet för seniorer och har en seniorvägledare, Ulrika Hellmo (tel 023-869 46).

Hos henne kan man boka ett ”fallförebyggande” hembesök, som är kostnadsfritt.

  • Det tar ungefär en timme och omfattar bland annat
    samtal om nuvarande situation
  • tips om vart man kan vända sig för mer hjälp
  • genomgång av bostaden och förslag på åtgärder som kan minska fallrisken
  • hjälp med intyg för eventuell bostadsanpassning och förskrivning av enklare hjälpmedel.

Men vad händer om jag inte kan klara mitt självständiga liv?Hur får jag den hjälp jag behöver och vem vänder jag mig till?

Socialtjänsten erbjuder stöd till seniorer i det dagliga livet i form av hemtjänst, t ex personlig omvårdnad, städning, tvätt och promenader.

Har du frågor eller vill ansöka om hemtjänst, vänd dig till omvårdnadsförvaltningens biståndshandläggare (tel 023-877 80).

Vad kostar det?

Omvårdnad/hemtjänst kostar för närvarande 251 kr/timme upp till 2 170 kr/månad, som är maxtaxan. Hemsjukvård och rehabilitering i hemmet kostar för närvarande 150 kr/besök upp till maxtaxa.

Kommunfixaren (tel 023 826 57) hjälper den som är 67 år eller äldre med praktiska småjobb i hemmet. Uppdraget får ta högst en timme och kostar ingenting. Man håller själv med all materiel.

Kommunen har också en anhörigkurator som på olika sätt kan stödja anhöriga som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk.

Färdtjänst ansöker man om hos Region Dalarna, inte hos kommunen.

På föreningens webbplats www.spf.se/falun, avdelningen ”Världen utanför SPF” finns några sidor om vad kommunen kan bistå med – dvs länkar till olika sidor på kommunens webbplats.

Margareta Nissby

SPF Dalarna
Publicerad 2022-10-24

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas