Vårupptakt i SPF Tanumskusten
Landet runt | SPF Bohuslän

Vårupptakt i SPF Tanumskusten

SPF Bohuslän
Publicerad 2018-01-29

”Tryggare ekonomi på äldre dar” var temat för vårens första månadsmöte. SPF Seniorernas distriktskassör Henry Bäckström informerade om de nya möjligheter, som gäller sedan juli 2017. Man kan idag lämna en framtidsfullmakt åt en anhörig, som är över 18 år,  att sköta ekonomin, om man själv drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa. Detta gäller enbart vardagsekonomiska ärenden, som rör fullmaktsgivaren.

Två informationsblad utgivna av Svenska bankföreningen delades ut till det 50-tal medlemmar, som deltog i mötet. Det ska också finnas mallar för hur framtidsfullmakten kan formuleras på nätet.

Elisabeth Bergqvist lämnade information från det senaste KPR-mötet.

Ordförande Marianne Welander informerade om ”Läs- och res-cirkelns” planer på en resa till Krakow och efterfrågade intresset, som visade sig vara stort.

Lotterier och goda smörgåsar till kaffet bidrog till en trivsam kväll.

Text Ulla Andersson
Foto Monica Dahlberg

 

SPF Bohuslän
Publicerad 2018-01-29
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas