Video och Zoom ersatte månadsmöte IRL i Lund
Landet runt | SPF Skåne

Video och Zoom ersatte månadsmöte IRL i Lund

SPF Skåne
Publicerad 2021-02-17

På grund av coronapandemin kunde SPF Lund Öster inte ha sitt månadsmöte i januari på Träffpunkt Linero som är föreningens stamlokus. Istället spelades föreläsningen, som handlade om det stöd en senior i Lund kan få från kommunen, in på video och visades på föreningens hemsida.

I föreläsningen berättade biståndshandläggaren Niclas Nordeng om de insatser som kommunen erbjuder för att främja hälsa och välbefinnande för kommunens seniorer. Föreläsningen gav en inblick i de verksamheter och stödinsatser som är behovsbedömda, såväl som de förebyggande verksamheter som finns till för att erbjuda stöd och ökad livskvalité för alla över 65 år.

Föredragshållaren ville gärna få frågor från medlemmarna. Därför bokades, på den tid månadsmötet skulle ha ägt rum, ett Zoom-möte där det gick att ställa frågor till och diskutera med Niclas. Efter mötet ställde han samman ett dokument med en del av de frågor och svar som framkom under Zoom-mötet. Dokumentet har också publicerats på hemsidan.

Inspelningen av föredraget gjordes av kommunens s k Digitala Träffpunkt, som har producerat en stor mängd videor på teman av intresse för kommunens seniorer.

Klicka här för att komma till hemsidan med videon och dokumentet med frågor och svar.

Text: Lars-Gösta Jardevall

SPF Skåne
Publicerad 2021-02-17

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas