Vill du bli 100 år?
Landet runt | SPF Dalarna

Vill du bli 100 år?

SPF Dalarna
Publicerad 2021-11-11

Det var den avslutande frågan på SPF Seniorerna Faluns medlemsmöte i november när Marie Felke berättade om den ökande medellivslängden i vårt samhälle.
Marie Felke är medicin- och hudläkare och numera även pensionär och har intresserat sig för hundraåringar. Hon gav oss en informativ överblick över antalet hundraåringar genom tiderna i Sverige och i världen.

År 1900 var medellivslängden i Sverige 53 år och 1960 70 år. Idag är den 81 år för män och 84 år för kvinnor. Sedan 1970-talet har männens medellivslängd ökat mer än kvinnornas. Prognosen för år 2100 förutspår en medellivslängd på 90 år för båda könen. Det betyder att det kommer att finnas två äldre på två arbetsföra i stället för dagens fyra arbetsföra.

Anledningen till den ökade livslängden är t ex att många sjukdomar har utrotats, att vi i Sverige har sluppit två världskrig, att vi har en god socioekonomisk standard. Nu är det ganska vanligt med hundraåringar.

I världen finns ett antal ”blå zoner”, dvs platser där man lever längre och friskare. Den japanska ön Okinawa har längst livslängd i världen. Andra blå zoner finns i Costa Rica, i Kalifornien, i Grekland och på Sardinien. I Costa Rica finns ovanligt nog många äldre män.

I Sverige finns ett ”blått” bälte från Öland och tvärs över Småland, där Markaryd sticker ut med störst andel hundraåringar i landet.

Vad är typiskt för områden med många hundraåringar? Man har ett BMI runt 20, man har få dementa, man har hårt vatten med magnesium- och kalciuminnehåll. Många har genomlevt en svältperiod i barndomen som bara de härdigaste överlevt.

För att bli riktigt gamla bör vi vara socialt och fysiskt aktiva, undvika stress, äta mindre och hälsosammare. Men även arv och miljö spelar stor roll. Vi känner igen de flesta råden men följer dem kanske inte alltid.

Nå, hur svarade vi SPF Seniorer i Falun på den avslutande frågan huruvida vi skulle vilja bli 100 år? Inte överraskande svarade en del ”ja” medan andra inte höll med.

Kyrktorget i Nybrokyrkan var fullsatt med intresserade åhörare.

Margareta Nissby

SPF Dalarna
Publicerad 2021-11-11

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas