Hälsa & medicin

Ditt yrke spelar roll även efter pensionen

Publicerad 2011-06-22

”Det finns inga tecken på att de socioekonomiska skillnaderna i hälsa vare sig har ökat eller minskat de senaste fem åren”, skriver man i ett pressmeddelande.
Det som däremot ändras är att allt färre äldre män rör sig minst 30 minuter om dagen, och att allt fler kvinnor över 50 dricker alkohol.

Nu vill man från institutets sida se en nationell vägledning för hur kommuner kan främja äldres hälsa genom förebyggande hembesök.

”En ökande andel äldre kommer att ställa stora krav på samhället, inte minst ekonomiska. Därför är det angeläget att satsa på tidiga hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder som gör att behovet av vård och omsorg skjuts upp och att eventuella funktionsnedsättningar kommer senare i livet. Det är viktigt med åtgärder som ska främja, bevara och stärka det friska, och de behövs även utanför vård och omsorg”, skriver Folkhälsoinstitutet.

Upp till 75 års ålder är det inte särskilt stora skillnader mellan hur olika åldersgrupper skattar sin hälsa. Men i gruppen 75-84 år är det längst andel som anser sig ha god hälsa. Samatidigt ökar den psykiska hälsan med åldern, enligt den Nationella folkhälsoenkäten.

Frida Andersson Johansson
frida.johansson@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas