Ta hand om dig själv   – testa hörseln!
Hälsa & medicin | Tema kroppen
Foto: Mostphotos

Ta hand om dig själv – testa hörseln!

Vänta inte. Testa i tid. Sök vård. Och var tydlig mot din omgivning. Den som är hörselsmart kan slippa en rad andra hälsoproblem och till och med skjuta upp demens. Högre livskvalitet kommer på köpet.

Tidningen Senioren
Publicerad 2021-10-02

Hörselnedsättning är inte ovanligt med tilltagande ålder. Faktum är att det inte är ovanligt över huvud taget. Var sjätte svensk har en hörselnedsättning, oavsett ålder. I åldersgruppen 65-74 är det var tredje. Och från 75-84 handlar det om varannan.
Hörselskadades Riksförbund, HRF, uppmanar till att inte vänta med att testa hörseln och att vända sig till vården om man märker att man börjar höra dåligt – eller om omgivningen påpekar att så nog är fallet.
– Ofta är det faktiskt omgivningen som märker det först. Eller också kanske du märker det själv när du skruvar upp ljudet på teven eller när du säger ”va?” allt oftare eller när du tycker att andra pratar otydligt, säger HRFs förbundsordförande Mattias Lundekvam.

Hans råd är enkelt: Testa din hörsel! Vänd dig till vården. Att ta tag i situationen är den bästa present du kan ge dig själv. För dålig hörsel kan få konsekvenser för hälsan i stort.
– Om man inte tar tag tidigt i det riskerar man en rad negativa hälsoeffekter. En del kanske drar sig undan och undviker sociala kontakter, vilket kan leda till utanförskap och depression. Det är ganska vanligt hos äldre. Och forskning visar att om man inte tar tag i sin hörselsituation kan det påskynda demens eftersom hjärnan då inte får den viktiga stimulans som kommunikation och samtal med andra ger. Bästa medicinen är att söka vård. Om man tar hjälp kan man till och med leva längre, säger Mattias Lundekvam.
Den som hör dåligt kan också drabbas av hörselstress. Det blir helt enkelt ansträngande att lyssna. Anspänningen kan leda till huvudvärk, onda axlar, trötthet och tinnitus. Utöver det kan både självbild och humör få sig en knäck.

– Många upplever ju en slags sorgefas, en förlust. Kanske kan man inte lyssna på musik på samma sätt eller delta i diskussioner. Man tappar lite livslust. Och måhända tror omgivningen att man har blivit gammal och gaggig, kanske till och med demenssjuk, när man svarar fel eller inte alls, säger Mattias Lundekvam.
Men det finns hjälp att få. Ju tidigare, desto bättre.

Bli hörselsmart

  • Om din omgivning påpekar att du kanske börjar höra lite dåligt – inse att den kan ha rätt. Om du själv noterar att du behöver skruva upp ljud på tv-n eller att andra pratar otydligt eller att du säger ”va?” allt oftare är det också en signal. Att erkänna saken är ett första steg i att
  • Ta tag din situation i tid. Vänta inte!
  • Kontakta hörselvården i din region för en undersökning. Du hittar kontaktuppgifter på HRFs faktawebb horsellinjen.se.
  • Ta den hjälp du får. Vården är offentligt finansierad och kostar inte mer än vanlig vård.
  • Var tydlig mot din omgivning. Berätta vad du behöver för att samtal och annat ska fungera.
  • Se vinsterna med att få hjälp. Att hjälpa hörseln på traven kan ge bättre generell hälsa och till och med skjuta upp demens.

Läs mer!
På 1177.se kan du läsa om hur utredningar går till och om olika typer av hörselnedsättningar.
Hörselskadades Riksförbund har en informativ hemsida: hrf.se. Där du också länk till HRFs rådgivning hörsellinjen.se där du också kan ställa frågor via telefon eller mejl. Du kan också göra ett snabbt test själv på horseltestaren.se

Kom det plötsligt?
Om hörseln försämras eller försvinner från en dag till en annan kan du ha drabbats av det som kallas sudden deafness (plötslig dövhet). Den här typen av hörselnedsättning kommer inom loppet av några timmar eller dagar. Ofta drabbar det bara ena örat och ofta går det över av sig självt. Sök ändå vård för att få det undersökt och utrett.
Möjliga orsaker är borrelia, influensa eller herpes. Orsaken kan också vara ett starkt ljud eller en skada på huvudet. Men ibland hittar vården ingen rimlig förklaring alls.
Källa 1177

 

Dölj faktaruta

Ett första steg är att erkänna problemet för sig själv. Sedan är det hörseltest som gäller. Därefter avgörs om du behöver hörapparater eller andra hjälpmedel.
– Jag tror att det finns ett motstånd mot att söka hjälp och bära hörapparater. Man känner sig gammal och tycker att det är fult. Men de som har hörapparater känner sig faktiskt yngre när de kan höra. Ofta vänder det när man fått de där hörapparaterna.

Om det är till någon tröst går det alltid att tänka att man inte är ensam. Enligt HRFs beräkningar har en halv miljon svenskar hörapparater. Dessa reparerar förstås inte hörseln, men underlättar betydligt.
– Dessutom är ju tinnitus relativt vanligt bland äldre och då kan hörapparater maskera tinnitusljuden, de blir mindre påtagliga.
Mattias Lundekvam möter förstås många med hörselnedsättning och han är säker på sin sak:
– Alla som gjort den resan säger att allt blir så mycket enklare när de fått hörapparater. Dessutom har Sverige en fantastisk hörselvård som är offentligt finansierad och som bekostar dina hörapparater.

TEXT ANNIKA HÄLLQVIST

 

Tidningen Senioren
Publicerad 2021-10-02
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas