Träning gör dig gladare
Hälsa & medicin | Må bra
Träning gör dig glad Foto Colourbox

Träning gör dig gladare

Lägg mer år till livet och liv till åren genom att träna mer. Regelbunden fysisk aktivitet ger lägre risk att drabbas av depression som äldre.

Publicerad 2012-01-10

Det visar en av de största studierna på äldre européer som genomförts, bland annat av forskare vid Göteborgs universitet.
– Hur orsakssambandet mellan fysisk aktivitet och depression ser ut vet vi ännu inte helt säkert. Klart är att äldre som är fysiskt aktiva är mindre deprimerade. Men högre depression kan också leda till mindre träning och det talar för att det handlar om en ömsesidig påverkan, säger Magnus Lindwall, docent i idrotts- och hälsopsykologi vid Göteborgs universitet.

Träning motverkar depressioner

Magnus Lindwall har tillsammans med forskarkollegor undersökt 17 500 personer med en medelålder på 64 år från elva europeiska länder som medverkar i EU-studien Survey of Health, Ageing and Retirement, SHARE.
Resultaten stöder rekommendationerna att använda fysisk aktivitet som en kraftfull preventiv åtgärd mot psykisk ohälsa hos äldre.
– Men det krävs regelbunden fysisk aktivitet, annars är risken stor att de långsiktiga goda effekterna på hälsan uteblir, säger Magnus Lindwall.

Gunilla Lindahl

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas