Se & läs

Hårda klappar om krig

Publicerad 2009-12-09

D–dagen Slaget om Normandie
Anthony Beevor
Historiska Media, cirka 229 kr

Vi närmar oss dagen D, julafton alltså, och vad kan vara en lämpligare present till den som önskar hårda paket med spänning och gedigen kunskap om andra världskriget än Antony Beevors senaste – D–dagen Slaget om Normandie.
Som i tidigare mästerverk (Stalingrad och Berlin – slutstriden 1945) lyckas denne före detta brittiske officer hitta och presentera nytt material med stilistisk bravur. Även denna gång breddas och fördjupas skildringen av krigets taktik och strategi med personliga beskrivningar hämtade ur dagböcker och redogörelser som familjer har donerat till olika arkiv.
Denna växelverkan mellan konkretion och överblick ger en stark litterär upplevelse förutom en utomordentligt intressant genomgång av världens mest omfattande militära operation genom tiderna.
Kanske har Beevor lyckats, i ett kommande litteraturhistoriskt ljus, blottlägga en brutalitet och grymhet i striderna längs Normandies kust som tidigare inte kunnat tecknas, trots det stora antalet skildringar av händelserna den 6 juni 1944. Antony Beevors bok är i alla händelser en uppvisning i den skönlitterära berättarförmågans kraft. Ingen slump att han har översatts till över 30 språk.

1939 Nedräkningen till andra världskriget
Richard Overy
Historiska Media, cirka 166 kr

Beevor i all ära – det är Richard Overy som rankas som Storbritanniens allra främste expert på andra världskriget. I 1939 Nedräkningen till andra världskriget för han en argumentation mot vad vi har vant oss att se som givna förklaringar till varför kriget bröt ut. Att premiärminister Chamberlain skulle ha varit beredd att offra Polen för freden och att Hitlers mål skulle ha varit världsherravälde är myter, enligt Overy som punkterar dessa och andra föreställningar. Det här är 191 rappa sidor om veckan före krigsutbrottet.

Fyra som förde krig
Svante Nordin
Atlantis, cirka 169 kr

Berättarglädje och analytisk skärpa präglar också Svante Nordins Fyra som förde krig. Hitler, Stalin, Churchill och Roosevelt gestaltar det som andra världskriget kanske mest av allt handlade om – kampen mellan ideologier. Ideal, samhällssystem och livsformer skulle stöpas utifrån nazism, fascism, kommunism eller liberal demokrati. Svante Nordin, professor i idé- och lärdomshistoria, ger sin tolkning av de fyra krigsledarnas sätt att uppfatta politiken, historien och sin egen roll.

Stridens skönhet och sorg
Peter Englund
Atlantis, 2008, ca 233 kr

70-årsminnet av andra världskrigets utbrott genererar en flod av böcker och filmer (som Jeanette Gentele kunde visa i Veteranens septembernummer) med ständigt nya infallsvinklar. Men kanske medför en tilltagande grad av fiktion en risk för att distansen och analysen tar stryk.
Därför: Till julklapp förra året fick jag Peter Englunds Stridens skönhet och sorg. Den handlar om första världskriget, och boken har alltså redan ett år på nacken.
Men dessa 212 korta kapitel lyfter enkelt och effektivt det meningslösa kriget ur vår minnesskugga. Ur nitton verkliga människors perspektiv uppstår en sorts sanning om kriget, som ett rus och ett missbruk, ibland som den farligaste lögnen förklädd till fagert löfte.
Duger därför som perspektivskapare åt nästan alla krig. Duger som varningsklocka mot hänförande och ytliga budskap om enkla och slutgiltiga lösningar. Duger som julklapp inte bara i år, utan även kommande jular.

Text: Jan Arleij

 

LÄS MER!

Fler boktips:

Rädd – räddare – räddast

När livet inte blir som man tänkt sig

Fascinerande kvinnoöden

Mer kulturnyheter hittar du under fliken Nöje & kultur
 

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas