Sankta Psyko, Johan Theorin
Se & läs

Sankta Psyko, Johan Theorin

Wahlström och Widstrand

Publicerad 2008-02-22

Daghemmet Gläntan ligger invid muren till sjukhuset Sankta Patricia, allmänt kallat Sankta Psyko med hänvisning till patienterna som vistas där. Daghemmet hyser barnen till de intagna, och dit kommer Jan Hauger för att börja jobba.

I hans jobb ingår att ledsaga barnen till möten med deras föräldrar på sjukhuset. Men på sjukhuset finns också en kvinna bland de intagna, en kvinna som Jan Hauger väldigt gärna vill komma i kontakt med.

Sankta Psyko innehåller många osannolikheter, och jag hade svårt att bli övertygad om rimligheten i handlingen. Men icke desto mindre så vilar en starkt obehaglig stämning över hela boken. Man vill bara att Jan Hauger ska sluta med det han håller på med.

 

Frida Andersson Johansson

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.