Senioruniversitetet lockar
Foto: Colourbox
Leva & uppleva | utbildning

Senioruniversitetet lockar

Man vill ha intellektuella utmaningar även efter arbetslivet. Det visar ny forskning. Bildning i dialog med andra lockar många och Senioruniversiteten ökar i popularitet.

Tidningen Senioren
Publicerad 2020-02-04

Att undersöka vad som får äldre att delta i olika utbildningsinsatser och vad det betyder för dem var utgångspunkten för Cecilia Bjursells forskningsstudie. Hon är ledare för Encell – Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande – och intresserar sig speciellt för äldres lärande.

Ökande intresse

– För bara tio år sedan var utbildning för pensionärer inget som diskuterades i större utsträckning. Nu studerar energiska, välmående seniorer på frivillig basis en rad olika ämnen på så kallade tredje ålderns-universitet. Motiven för studierna är både att skaffa sig nya kunskaper och samtidigt ingå i en gemenskap med andra som delar intresset, säger hon.

Av seniorer för seniorer

De attraktiva Senioruniversiteten som finns över hela landet drivs av pensionärer för pensionärer. Seniorer som studerar här kan söka utmaningar de inte får genom att delta i en vanlig studiecirkel eller genom kurser i pensionärsföreningar.
De som söker sig till Senioruniversiteten är relativt aktiva, friska och rörliga, gillar att resa och deltar gärna i kulturaktiviteter. Dessutom har de ofta en akademisk yrkesbakgrund och är genom sitt arbete vana att lära sig nytt hela tiden.

Senioruniversiteten

  • Drivs av pensionärer för pensionärer.
  • Finns på universitets- och högskoleorter i Sverige.
  • Är politiskt, fackligt och religiöst obundna.
  • Verksamheten bedrivs i samarbete med Folkuniversitetet. Till stor del består utbudet av studiecirklar och föreläsningar.
Dölj faktaruta

– Deltagarna har även uttalade ambitioner med studierna. En återkommande tanke är viljan att hålla sig kvar på en hög intellektuell nivå och att fortsätta utvecklas som individ, säger Cecilia Bjursell. Några vill utöka sina kunskaper inom ett ämne, andra lära sig något helt nytt.

Cecilia Bjursell

Nya infallsvinklar

Den sociala aspekten med studierna är också tydlig. Främst att tillsammans med andra på utbildningen reflektera över olika ämnen. Det är som några deltagare framhöll ”intressant att bli störd i sin uppfattning och se vilka olika variationer att se på saker det finns”.

Upplevs som njutningsfullt

– De existentiella dimensioner som lyfts fram med att som äldre lära sig nytt är spännande, säger Cecilia Bjursell. Deltagares berättelser visar hur utbildningen utvidgar livsvärden, inte minst att diskutera olika aspekter av livet ihop med andra.
Det finns även ett tydligt samband mellan utbildning och välbefinnande. Deltagare beskriver det som stimulerande och njutningsfullt att studera på Senioruniversiteten. Även frivilligheten i studierna betyder mycket.

Kan göra det de vill

– Seniorer vill känna frihet när de inte längre jobbar och disponera sin tid som det passar dem bäst. Att de, åtminstone i teorin, har sin försörjning tryggad gör att de kan ägna sig åt det som ligger närmast hjärtat, säger hon.
Cecilia Bjursell säger att några saker som kom fram i studien överraskade henne. Hur drivna de seniorer som är inne i rörelsen är och att begreppet ”äldre” är problematiskt.

Humaniora populärast

Merparten av deltagarna vid Senior-universiteten väljer att studera humaniora. Historia, språk och olika varianter av kultur ligger i topp. Flera deltagare har fått kunskap om utbildningsformen via en tidigare arbetskamrat eller en yrkeskollega. Andra har inspirerats att börja genom en vän eller sin partner.

Ta revansch

– Några kvinnor i studien säger att äntligen får de möjlighet att studera på akademisk nivå. De har längtat efter det men inte haft tid på grund av jobb och familj. Ett sådant motiv kanske inte yngre generationer kvinnor kommer att ha när de går i pension, säger Cecilia Bjursell.

Text: Ingegerd Rönnerberg

Tidningen Senioren
Publicerad 2020-02-04

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas