Nyheter

2015: Pensionärer får påslag med 1,1 procent

Inkomstpensionerna höjs nästa år med 1,1 procent visar Pensionsmyndighetens senaste prognos.

Publicerad 2014-05-08

Det är en svag nedgång jämfört med förra prognosen som publicerades i februari (se faktarutan här intill).

Anledningen är att konsumentprisindex bedöms bli lägre jämfört med tidigare prognos, säger Ole Settergren, chef för Pensionsmyndighetens analysavdelning.

– Genomsnittlig pensionsgrundande inkomst för 2013 beräknas också bli lägre vilket har en sänkande effekt på indexeringen av inkomstpensionen.

Majprognosen innehåller också en redovisning till regeringen av genomsnittsåldern för uttag av pension.

Två olika mått används:

• Utträdesåldern från arbetslivet 2013 beräknas till 63,6, en liten ökning från 2012. Utträdesåldern 2013 är den högsta som uppmätts sedan början av 1980-talet.

• Medelpensioneringsåldern, den genomsnittliga åldern då den allmänna pensionen tas ut, är oförändrad jämfört med 2012, 64,5 år.

Tänkbara förklaringar till att utträdesåldern har stigit är att pensionssystemet gör att man kan tjäna in pensionsrätter efter 65 år och att skatten på arbetsinkomster är lägre efter 65 år, framhåller Pensionsmyndigheten.

Framtiden ser fortsatt dyster ut för pensionerna. Det är när det så kallade balanstalet i pensionssystemet inte uppnår 1,0 (balans mellan plus och minus i systemet) som bromsen slår med automatik. I Pensionsmyndighetens årsredovisning ”Orange rapport” som behandlar 2013, och som publicerades 25 april, skriver myndigheten om framtiden: ”I basscenariot är balanstalet under ett 2018-2019…”

Bromsen som redan har löst ut tre gånger och sänkt inkomst- och tilläggspensionerna 2010, 2011 och 2013 ser alltså ut att träda i funktion två år till, och det i närtid.

Dessutom innebär de tre redan inträffade ”broms-åren” en så kallad balanseringseffekt som håller nere pensionsökningarna över en längre period.

Den perioden tror Pensionsmyndigheten idag kommer att pågå till och med 2024, enligt bedömningarna i Orange rapport 2013.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Framtiden

Så här ser Pensionsmyndighetens majprognos ut för de kommande årens inkomst- och tilläggspensionerna.

Siffran inom parentes är myndighetens prognos från februari.

2016: + 5,3 (+6,0)

2017: +4,7 (+4,5)

2018: +2,1 (+1,8)

Siffrorna ovan är nominella belopp, alltså de faktiska krontalen. För 2018 säger prognosen att pensionerna kommer att sjunka realt med 0,5 procent, alltså värdet av pensionen.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas