Nyheter

40 procent utnyttjar valfrihet

Publicerad 2010-12-20

– Det är fantastiskt att så många velat vara med redan från start. Och 40 procent av de personer som erbjudits alternativ till den kommunala hemtjänsten har valt det. Det visar att det här varit efterlängtat, säger Maria Larsson till Dagens Nyheter.

Rapporten går igenom hur kommunerna har använt sig av det stimulansbidrag som de fått från regeringen för att utreda valfrihetssystemet.

Stort motstånd

Rapporten visar dock även på ett ganska stort motstånd mot reformen. 24 kommuner har fattat beslut om att inte införa den, 35 har ännu inte bestämt sig – och 78 har inte ens velat ta emot pengarna för att utreda frågan, skriver DN.

– De som är emot har politiska skäl, för reformen kostar inte kommunerna någonting. De privata hemtjänstföretagen får lika mycket betalt som kommunens egen hemtjänst kostar, det är det som är unikt med den här reformen, säger Maria Larsson.

Från och med 2014 kommer alla kommuner i landet att ha tvingats införa det nya systemet.

– Det är inte acceptabelt att neka de äldre mer inflytande över sin vardag, säger Maria Larsson.

Skarpt vallöfte
I september kunde veteranen.se berätta om en rapport från SKL, Sveriges kommuner och landsting. Den visade på en likartad utveckling som nu beskrivs:

Av de 208 kommuner som sökte stimulansbidrag förra året för att eventuellt fullfölja LOV (lagen om valfrihet) hade 70 kommuner kommit till skott. Det är nästan en fördubbling jämfört med mars månad i år.

Alliansen gick till val på det skarpa löftet att alla kommuner kommer att tvingas införa LOV.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Resultat ur rapporten

  • 153 kommuner har infört eller ska införa konkurrens i hemtjänsten
  • Huvudsakligen är det borgerligt styrda kommuner
  • 140 nya företag har startats
  • Ett antal kommuner vill inte införa systemet, bland dem Stockholm och Göteborg
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas