Nyheter

40-talisters kampkänsla gynnar SPF

Det äldrepolitiska arbetet tycks vara en avgörande nyckel för att SPF ska växa. Det visar ett projekt i Värmland.

Publicerad 2012-02-05

SPFs distrikt i Värmland har testat en värvningsstrategi där det är SPFs yttre verksamhet som är det bärande argumentet gentemot tänkbara medlemmar.

Distriktsordförande Jan Rülcker berättade på den senaste distriktsordförandekonferensen i höstas om testet som kallas ”Projekt Yttre argument”.

– Bakgrunden är att de traditionella argumenten vid medlemsvärvning som huvudsakligen betonar SPFs inre verksamhet har visat sig vara mindre framgångsrik då det gäller att värva 40-talister, säger Jan Rülcker.

Följa upp med kontakt
Metoden är enkel. Sju av distriktets 23 föreningar har haft i uppdrag att en vecka efter att 65-årsbrevet med Veteranen skickats ut från förbundet följa upp med ytterligare ett brev.

Brevet börjar:

”Du som fyller 65 år känner dig säkert inte som en gammal pensionär men det hindrar ju inte att du värnar om dina framtida villkor i samhället.”

Starka tillsammans
Brevet fortsätter sedan med argument för att bättre villkor för äldre förutsätter hårt lobbyarbete och aktiva insatser för att väcka opinion:

”Som enskild äldre medborgare har vi inte mycket att säga till om men tillsammans blir vi starka. Ju fler medlemmar vi blir i SPF desto större inflytande på äldrepolitiken får vi. Vi föreslår att du ger oss i SPF i uppdrag att tillvarata dina intressen.”

Utöver argumentationen innehåller brevet, som är undertecknat av föreningens ordförande, enkla beskrivningar av hur man går vidare för att bli medlem.

Effekten har varit dramatiskt positiv. Gensvaret har varit fem gånger större jämfört med tidigare traditionella utskick, utan det extra brevet med de äldrepolitiska argumenten.

Vid de två senaste tillfällena då 65-årsbrev och Veteranen har skickats ut till nyblivna 65-åringar har fem respektive åtta nya medlemmar kunnat värvas till de sju föreningarna. När Projekt Yttre argument har hakats på har ytterligare 24 nya medlemmar lockats till SPF.

Får stimulansbidrag
Projektet enligt planen gick i mål vid årsskiftet. Värmlandsdistriktet kommer nu att få del av de stimulansbidrag som kongressen i Ronneby beslutade att förbundsstyrelsen ska dela ut till goda utvecklingsprojekt inom SPF.

– Vi hoppas kunna utvidga projektet till att omfatta en målgrupp av 68-åringar. Då är man ofta mer benägen att gå med i en pensionärsorganisation jämfört med när man just har fyllt eller ska fylla 65, säger Jan Rülcker.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas