4,3 extra miljarder till äldreomsorgen
Nyheter | Omsorg | Förstärkning
Foto: Melker Dahlstrand

4,3 extra miljarder till äldreomsorgen

Ett enigt finansutskott har ställt sig bakom flera oppositionspartiers krav på mer pengar till äldreomsorgen.

Jan Arleij
Publicerad 2021-04-08

Moderaterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna tog i februari ett så kallat utskottsinitiativ för att tvinga regeringen att satsa mer än vad man gjort i den senaste budgeten.

Pandemin har satt problemen inom äldreomsorgen i blixtbelysning, vilket Coronakommissionen visat i sin rapport. Det angeläget att åtgärda bristerna med reformer för äldreomsorgen, argumenterade de tre partierna.

Alla partier

Pengarna ska förstärka satsningar på att förbättra personalens villkor, höja den medicinska kompetensen och öka kvaliteten i omsorgen.

– Vi ser också till att fler bostäder anpassade för äldre byggs, så att fler äldre slipper ensamheten och kan få möjlighet till ett tryggt boende. De kommuner som nu påbörjar en förbättring av äldreomsorgen kommer få del av pengarna, säger Jakob Forssmed, ekonomisk-politisk talesperson för KD.

Beslutet i finansutskott innebär alltså att samtliga partier har ställt sig bakom initiativet till ändring i statens budget för 2021.

Förbättringar

Efter att riksdagen röstat om och ställt sig bakom finansutskottets förslag (7/4) står det klart att flera förbättringar ska kunna uppnås:

  • Antalet timanställningar ska minska och personalkontinuiteten öka inom äldreomsorgen. Till detta avsätts 2 miljarder kronor 2021 i ett stöd som ska vara prestationsbaserat.
  • Den medicinska kompetensen ska öka inom äldreomsorgen. Här avsätts 300 miljoner kronor för att öka läkarkompetensen, 1 miljard kronor för att utöka sjuksköterskebemanningen och 33 miljoner för att göra det möjligt för fler undersköterskor att utbilda sig till specialistundersköterskor.
  • Möjligheten till trygga boenden för äldre ska öka. Till detta ska 1 miljard kronor avsättas 2021 till investeringsstöd för att stimulera om- och nybyggnation av särskilt boende samt bostäder på den vanliga bostadsmarknaden som riktar sig till gruppen 65+.

”Glädjande beslut”

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson välkomnar riksdagens beslut om extrapengar till äldreomsorgen i budgeten för 2021:

– De 4,35 miljarderna för 2021 kommer på kort sikt att göra nytta för seniorer med hemtjänst eller i särskilt boende för äldre.

Men samtidigt behövs mer än resurser för att långsiktigt stärka äldresjukvården i äldreomsorgen, säger Eva Eriksson.

Riksdagens partier måste därför samla sig för att rätta till de brister som varit kända sedan länge, menar hon.

– Ett av de viktigare problemen rör sjukvårdens organisation. Även detta måste politiken ta ansvar för.

Eva Eriksson konstaterar att det politiska och administrativa ansvaret för hälso- och sjukvården i Sverige vilar på tre nivåer: kommuner, regioner och staten. Sjukvård utförs av 290 kommuner, 21 regioner, 6 samverkansregioner och ett stort antal privata utförare. Till detta kommer regeringens överenskommelser med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och uppgifter för ett tiotal statliga myndigheter.

– Att det är svårt att uppnå målen om likvärdig vård och att behoven av vård ska styra, är lätt att förstå. Det är för många aktörer inblandade och deras ansvar är oklart.

– En annan svårighet gäller enskilda seniorers och anhörigas möjlighet att känna till vilken vård och omsorg som man har rätt att förvänta sig.

Åter andra brister som behöver åtgärdas rör verksamheternas ledning och styrning, arbetsvillkor och personalens förutsättning att ge sjukvård och omsorg av hög kvalitet, till exempel genom medicinska och geriatriska kompetenser.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-04-08
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas