Nyheter

Ålderismen ska bekämpas

Publicerad 2011-06-13

Ett program med konkreta metoder för att uppnå tio mål ligger som ett av de tyngsta förslagen från förbundsstyrelsen.
 Bakom idéerna står en arbetsgrupp under ledning av Lars Nilsson, känd i breda SPF-kretsar för sitt arbete för bättre läkemedelsanvändning.

När professor emeritus Lars Nilsson redovisade punkterna på förbundsstyrelsens sammanträde i april fick han starkt stöd och en varm applåd. Målen och metoderna ansågs vara så slagkraftiga och relevanta att rapporten beslutades bli stommen till en proposition till kongressen.

Förslagen innebär att ålderistiska lagar och regler – men också attityder – på olika områden ska identifieras, utredas  och bekämpas.
Men att åstadkomma sådana genombrott tar tid. Därför bör SPF samtidigt gå vidare med egna rent praktiska vardagsåtgärder – när det exempelvis gäller äldres möjligheter att arbeta föreslås att SPF inrättar en starta eget-service.

Man vill också inleda samarbete med forskarvärlden för att beräkna värdet av äldres frivilligarbete. Så kan inställningen till äldre som tärande bekämpas.
 En förutsättning för framgång är att SPF breddar sitt namn, anser gruppen och föreslår att man tar fasta på det amerikanska begreppet senior citizen, på svenska seniormedborgare. Förslaget är SPF – Seniormedborgarna.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Vilken fråga tycker du är viktigast på kongressen? Svara på Veckans fråga här till höger:

Här hittar du fler artiklar om kongressen 2011:

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas