Äldre är mer klimatsmarta matkonsumenter
Foto: Getty Images
Nyheter | hållbarhet

Äldre är mer klimatsmarta matkonsumenter

Seniorer är mer hållbarhetsmedvetna matkonsumenter än yngre. Det visar en ny Sifo-undersökning.

Jan Hagberg
Publicerad 2023-11-05
Roberto Rufo Gonzalez. Foto: Christian Gustavsson

– Det pratas ofta om att den yngre generationen är mer klimatmedveten än tidigare generationer, men den här undersökningen visar att klokhet kommer med åren, säger Roberto Rufo Gonzalez, grundare av Consupedia, som tillsammans med KTH och Högskolan Dalarna byggt världens största hållbarhetsbas för livsmedel.

Undersökningen är gjord på uppdrag av Consupedia och visar att äldre (65-79 år) lägger större vikt än yngre i samtliga frågor som ställdes i undersökningen – klimat, biologisk mångfald, djurvälfärd, vattenresurser, social rättvisa och den egna hälsan.

– Undersökningen visar att hållbarhetsfrågan för de flesta handlar om mer än klimat. Om man inte tar hänsyn till alla faktorer så är det inte hållbarhet på riktigt, säger Roberto Rufo Gonzalez.

Den viktigaste frågan när seniorer när de handlar hållbar mat är att den är bra för den egna hälsan. Det är en fråga som ingår i FN:s globala hållbarhetsmål och den är mycket eller ganska viktigt för 94 procent av de tillfrågade i gruppen 65-79-åringar.

Den största skillnaden mellan den äldre gruppen och övriga åldersgrupper är hur maten i fråga påverkar världens vattenresurser och den egna hälsan. I båda fallen är det tolv procent fler av seniorerna som tycker att det är viktigt eller ganska viktigt.

Resultatet från undersökningen

Viktigaste hållbarhetsparametrar åldersgrupper (ganska/mycket viktigt):

65-79 år
Din egen hälsa: 95 procent
Djurvälfärd: 87 procent
Social rättvisa (jämlikhet, arbetsförhållanden, barnarbete): 86 procent
Klimat: 85 procent
Vattenresurser: 83 procent
Biologisk mångfald: 78 procent

50-64 år
Din egen hälsa: 88 procent
Social rättvisa: 86 procent
Djurvälfärd: 84 procent
Vattenresurser: 80 procent
Klimat: 79 procent
Biologisk mångfald: 74 procent

30-49 år
Din egen hälsa: 86 procent
Djurvälfärd: 83 procent
Klimat: 78 procent
Social rättvisa: 78 procent
Biologisk mångfald: 74 procent
Vattenresurser: 72 procent

18-29 år
Social rättvisa: 77 procent
Din egen hälsa: 73 procent
Klimat: 70 procent
Djurvälfärd: 70 procent
Vattenresurser: 62 procent
Biologisk mångfald: 60 procent

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo på uppdrag av Consupedia mellan den 9-11 oktober. Totalt genomfördes 1032 intervjuer. Respondenterna svarade på hur viktiga de anser att olika aspekter är för dem när de handlar mat utifrån en skala 1-5 samt “jag vet inte”.
Källa: Consupedia

Dölj faktaruta
Jan Hagberg
Publicerad 2023-11-05

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas