Får inte tala om döden
Nyheter | Existentiell hälsa

Får inte tala om döden

Många seniorer har ett djupt behov av att få prata om existentiella frågor. Men vården och omsorgen fokuserar nästan helt på sin praktiska uppgift.

Jan Arleij
Publicerad 2017-08-09

Det visar forskning från Högskolan i Borås. I en ny studie ser man att äldre människor som vårdas i hemmet har ett behov av att prata om livet och döden, eller om att kroppen inte orkar på samma sätt som tidigare.

Men hemtjänstpersonalen saknar ofta strategier för att hantera sådana svåra samtal.

– Vi ser att de äldre många gånger tar initiativ till samtal om livets slut på olika sätt och att det uppstår en hel del brister i den kommunikationen. Det kan skapa ett onödigt lidande och är därför en viktig aspekt av vården som behöver lyftas fram, säger Annelie Sundler, biträdande professor i vårdvetenskap.

Första gången

Det är första gången någonsin som forskare har studerat kommunikationen mellan äldre och hemtjänstpersonal genom att spela in närmare 200 hembesök, enligt Högskolan i Borås.

”Fokus ligger på det som sker i mötet. Resultaten visar att äldre har ett behov av att prata om existentiella frågor medan hemtjänstpersonalen fokuserar på att utföra själva vårduppgiften.” skriver man på sin hemsida.

Skojas bort

Studien beskriver hur en äldre man under ett av hembesöken får hjälp med medicin och frukost. Besöket är stillsamt och mannen och vårdaren småpratar från och till.

Mot slutet av besöket frågar vårdaren om mannen deltog i firandet dagen innan. Mannen svarar att han inte kände sig bra, att han är gammal och trött.

Efter ytterligare en stunds tystnad säger mannen spontant och nästan viskande: ”Det är slut med gubben snart”.

– En sådan här situation kan vara utmanande och i det här fallet hade vårdaren svårt att hitta något att säga. Det är också vanligt att äldre personers funderingar inte uppmärksammas eller att de skojas bort, och det blir då en typ av ickebekräftelse, säger Annelie Sundler.

Utbildning behövs

Annelie Sundler och hennes forskarkollegor anser att hemtjänstpersonal ska få utbildning i hur de kan bemöta och kommunicera med äldre i deras hem.

Jan Arleij
Publicerad 2017-08-09
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas