Äldre kvinnor förfördelas i vården
Nyheter | Diskriminering
Foto: Syda Procuction / Colourbox

Äldre kvinnor förfördelas i vården

Kvinnor råkar ut för fler fallskador och frakturer och får fler olämpliga läkemedel än vad män får, enligt Socialstyrelsen.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2016-03-30

I rapporten Öppna jämförelser 2015 – vård och omsorg om äldre, har man bland annat tittat på det man kallar sammanhållen vård, där kommuner och landsting men även olika yrkesgrupper inom vården samverkar med varandra. Av 14 så kallade indikatorer har kvinnor sämre resultat på 10(!) indikatorer. Det är till exempel nästan dubbelt så hög andel kvinnor som män som drabbas av fallskador eller frakturer på lår och höft. Det är även fler kvinnor än män som får olämpliga läkemedel, både inom hemtjänsten och på särskilt boende.

Kvinnor hamnar också efter när de drabbas av stroke. En lägre andel kvinnor än män som har fått strokerehabilitering ett år efter insjuknandet, och kvinnorna har totalt sett över landet sämre funktionsförmåga efter en stroke än vad männen har.

– Jämförelserna visar att det finns stora möjligheter till förbättring, speciellt mellan olika kommuner samt för att minska skillnader i resultat mellan kvinnor och män. Det är därför viktigt att orsakerna analyseras på lokal och regional nivå eftersom det är där kunskapen om de enskilda individernas behov finns, säger Kalle Brandstedt, utredare på Socialstyrelsen.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2016-03-30
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas