Nyheter

Äldre med hemtjänst tvingas betala extra

Socialstyrelsen tar omsorgsnämnden i Örnsköldsviks kommun i örat. Frågan är om kommunen följer lagen när man tar ut extra avgifter av sina äldre kommuninvånare.

Publicerad 2012-06-12

Bakgrunden är att kommunen har infört en omkostnadstaxa vid sidan av maxtaxan.

Enligt Örnsköldsviks omsorgsnämnd är omkostnadstaxan en personlig kostnad som läggs på den enskilde när han eller hon vid minst fyra tillfällen per månad får hjälp med inköp, apoteksärenden eller andra leveranser.

Taxan är tänkt att motsvara vad som skulle ha blivit den enskildes resekostnad eller transportkostnad om han eller hon hade gjort inköpet själv.

Omkostnadstaxan har satts till 100 kronor per månad, vilket motsvarar fyra enkelresor med buss.

Inte tillåtet
Men det här sättet att ta ut avgifter av äldre omsorgstagare accepterar inte Socialstyrelsen:

”Då inköp ingår i hemtjänstbegreppet anser Socialstyrelsen att avgiften i sin helhet ska inrymmas i avgiften för hemtjänst och därmed medräknas i högkostnadsskyddet.” skriver myndigheten i ett tillsynsbeslut.

Socialstyrelsen kräver därför att kommunens omsorgsnämnd gör en översyn av alla rutiner och riktlinjer för beräkning av avgifterna inom äldreomsorgen, så att dessa ”är i enlighet med gällande lagstiftning”.

Stor irritation
Extrataxan, som infördes 1 januari 2011, har från början väckt ont blod bland äldre och deras anhöriga i kommunen.

Den lokala debatten har stundtals varit hård, och SPF har legat på genom Västernorrlands distriktsordförande Jarl Strömbäck.

– Kommunen har betett sig bedrövligt mot våra äldre. Vi hoppas att vi får se en skärpning nu när Socialstyrelsen sätter ner foten, säger Jarl Strömbäck till veteranen.se.

Måste redovisa åtgärder
Under juni månad ska kommunen ha redovisat för myndigheten vad man gör för åtgärder för att säkra att avgifterna inom äldreomsorgen ligger inom lagens råmärken.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas